Spara

Att spara en andel av sin inkomst är något som många svenskar har ambitioner att göra. Det är dock inte alltid självklart hur detta sparande ska gå till. Det finns flera olika alternativ och de har alla både för- och nackdelar som i sin tur kan skilja sig åt beroende på sparhorisont och nuvarande ekonomiska situation.

Sparkonton

Ett traditionellt sparkonto hos banken har historiskt setts som kanske den säkraste formen av sparande. De senaste årens låga räntor har dock fått till följd att många av Sveriges större banker inte ger någon ränta alls på sina sparkonton. Det finns dock undantag och hos flera nischbanker kan du få en ränta på ditt sparande som åtminstone täcker rådande inflation.

Aktier & fonder

Att spara i aktier och fonder har historiskt sett varit ett mycket bra alternativ. Till skillnad från ett traditionellt sparkonto finns det dock betydande risker. Har du en kort sparhorisont är det viktigt att vara medveten om att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Det finns även flera alternativ att ta ställning till när det gäller sparande i aktier eller fonder. Exempelvis behöver du ta ett beslut om ditt sparande ska placeras i ett Aktie- & Fondkonto eller i ett Investeringssparkonto.

Alternativa sparformer

Utöver sparkonton och aktiemarknaden finns det mängder av alternativa sparformer. Vi kommer här presentera dessa och förhoppningsvis ge dig några flera alternativ för ditt sparande.

Jämför olika typer av sparande

Oavsett sparande är det viktigt att du är medveten om nuvarande villkor, avgifter och regler gällande skatt. Vi kommer här presentera en enkel överblick som hjälper dig att jämföra olika typer av sparande.