FÖRSÄKRINGAR

Försäkringsguide

Försäkringar är något vi alla har för det fall det oförutsedda händer. Försäkringarna finansieras via sina premier som på årsbasis kan bli ett ansenligt belopp. Men vilka försäkringar behövs verkligen och hur väljer man den rätta? Här går vi igenom några av de vanligaste formerna av försäkringar samt tips på hur du kan jämföra och välja rätt alternativ.

Olika typer av försäkringar

Det finns nästan ett obegränsat antal av olika försäkringar. För att göra det lite mera överskådligt går det att dela in dem i allmänna och privata försäkringar.

Allmänna försäkringar

När man diskuterar så kallade allmänna försäkringar menas generellt sådana försäkringar som ingår i samhällets grundskydd. Ett annat namn för dessa försäkringar är socialförsäkringar. Bland dessa märks bland annat sjuk- och föräldrapenning. Som komplement till dessa finns även potentiellt skydd via exempelvis kollektivavtal. Via din arbetsgivaren kan du då få skydd för olycksfall, sjukdom och arbetslöshet.

Privata försäkringar

Utöver socialförsäkringar finns det sedan mängder av privata försäkringar. Här krävs det att du mer aktivt väljer vilka du behöver och vilket försäkringsbolag du föredrar. Men även privata försäkringar går att dela in i olika grupper. Vanligast är att man talar om sakförsäkring, personförsäkring och pensionsförsäkring.

Sakförsäkring

Att försäkra sina ägodelar är något vi nog kan vara överens om att det är en bra idé. Den kanske vanligaste privata försäkringen är också hemförsäkringen. Men beroende på din livssituation finns det mängder av andra potentiellt värdefulla sakförsäkringar. Ett par exempel:

 • Bilförsäkring
 • Båtförsäkring
 • Djurförsäkring
 • Fritidshusförsäkring
 • Hemförsäkring
 • Villaförsäkring

Det finns så klart fler än dessa exempel. Gemensamt är dock att både pris och villkor kan skilja sig en hel del åt beroende på vilket försäkringsbolag du väljer. Det kan därför vara bra att både kontrollera och jämföra det tillgängliga utbudet. Det kan dessutom vara rekommenderat att kontrollera eventuella kompletterande skydd och försäkringar du kan ha. Exempelvis erbjuder flera kreditkort väldigt bra komplement. Ett bensinkort kan ha bra skydd för att komplettera din bilförsäkring. Medans ett resekort kan erbjuda flera bra reseförsäkringar som tillägg till din hemförsäkring.

Personförsäkring

Utöver dina privata ägodelar finns det sedan flera olika typer av personförsäkringar. Nedan listas några av de vanligaste inom denna kategori:

 • Barnförsäkring
 • Inkomstförsäkring
 • Livförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring
 • Sjukförsäkring

Just personförsäkringar är inte nödvändigtvis lika vanliga som sakförsäkringar. Det kan dock vara betydligt mer värdefulla om olyckan är framme.

Pensionsförsäkring

Sist men inte minst har vi även den privata pensionsförsäkringen. Det är egentligen mer än form av sparande än en regelrätt försäkring. På grund av ändrade regler för beskattning är detta numera också en sparandeform med mycket begränsade fördelar.

Jämföra försäkringar

Behov av nya försäkringar dyker upp under olika skeenden i livet. Kanske har du köpt ditt första hus och nu behöver hitta en bra villaförsäkring? Eller kanske har familjen skaffat hund och det är hög tid att utforska utbudet av djurförsäkringar

Det finns tyvärr ingen magisk formula för att jämföra försäkringar. De finns dock ett par aspekter vi anser vara värda att kontrollera innan du gör ditt val. Oavsett vilken typ att av försäkring du ämnar att teckna.

Försäkringspremien

Kostnaden för försäkringen, även kallad premien, är så klart viktig för de allra flesta. Att jämföra just kostnaden är nog det enklaste när det gäller att jämföra försäkringar. Det är dock viktigt att vara medveten om att premien till mångt och mycket styrs av försäkringens omfattning och eventuell självrisk. Den billigaste försäkringen är med andra inte nödvändigtvis den bästa.

Försäkringens omfattning

Försäkringar

Det kanske viktigaste att kontrollera när du jämför försäkringar är den aktuella försäkringens omfattning. Vad och vem täcker försäkringen om olyckan är framme. Här kan det finnas betydande skillnader mellan olika försäkringar och försäkringsbolag. Detta gäller både sakförsäkringar och personförsäkringar. Att försäkring verkligen skyddar det du värdesätter är antagligen det absolut viktigaste när du gör ditt val. Det är ju trots allt just detta du betalar för.

Försäkringens ersättning

Även om omfattningen av två olika försäkringar är densamma kan det finnas betydande skillnader i ersättningsnivåer. Glöm därför inte att kontrollera på vilken nivå ersättningen ligger för olika eventuella skador eller händelser. Just denna delen av en jämförelse kan vara rätt knepig och inte sällan behöver man noggrant läsa igenom försäkringens villkor. Lite beroende på vilken typ av försäkring det gäller kan detta dock vara nödvändigt.

Självrisken

Många försäkringar kan ha en betydande självrisk. Inte sällan kan denna också styra premien på försäkringen. På exempelvis hem- och fordonsförsäkringar är det vanligt att du som kund kan välja nivå på självrisk. Här kan det vara rekommenderat att jämföra hur stor skillnaden på kostnaden blir mellan olika försäkringar om du exempelvis höjer självrisken.

Omdömen försäkringsbolag

Att jämföra olika försäkringars omfattning och ersättningsnivåer kan ta både tid och kännas aningen oinspirerande. Ett bra alternativ, enligt oss, är att jämföra olika försäkringsbolag omdömen. Här finns det potentiellt många olika källor. En av de mer heltäckande är Svenskt kvalitetsindex (SKI). SKI har mätt kundnöjdheten i försäkringsbranschen i över 30 år. Deras rapporter kan tyvärr vara aningen akademiska och kräver sin tid. Det finns dock andra alternativ där du relativt snabbt kan få en uppfattning kring för- och nackdelar med olika försäkringsbolag.

 • Tips – TrustPilot är en mycket bra källa för riktiga och oberoende kundomdömen. I stort sett alla större svenska försäkringsbolag finns representerade på TrustPilot. Titta gärna där vad andra kunder har för åsikter innan du väljer ditt nya försäkringsbolag.

Vanliga frågor om försäkringar

Försäkringar kan vara ett komplicerat område. Här har vi samlat några vanligt förekommande frågor och dess svar.

Skribent
Foto av författare
Mikael Ny
Mikael kombinerar flerårig erfarenhet inom försäkringsrådgivning med en skarp pennas precision. Specialiserad på ämnen relaterade till försäkringar, skriver han med ett engagemang att göra komplex information tillgänglig och förståelig

Lotsia.se är en webbtjänst som listar och jämför tjänster inom privatekonomi. Lotsia strävar efter att underlätta för privatpersoner att enkelt jämföra olika tjänster.