Försäkringar

Försäkringar är något vi alla har för det fall det oförutsedda händer. Försäkringarna finansieras via sina premier som på årsbasis blir ett ansenligt belopp. I ett vanligt genomsnittligt svenskt hushåll med två vuxna och två barn finns oftast hemförsäkring, bilförsäkring, barnförsäkring och ibland även livförsäkring och djurförsäkring. Men det finns många fler försäkringar än så.

Varje försäkring har en premie, som betalas per månad, kvartal eller per år. I tillägg till den löpande kostnaden har de allra flesta försäkringar en självrisk som utgår dagen man behöver utnyttja försäkringen. Man bör även göra sig medveten vilket försäkrat belopp och lösöre som omfattas av försäkringen så att man inte blir besviken eller är underförsäkrad. För att enkelt kunna jämföra försäkringar och försäkringsbolag har vi på Lotsia sammanställt de vanligaste försäkringarna och ställt dessa mot varandra.

Jämför försäkringar

Att jämföra försäkringar och se till att man är optimalt försäkrad resulterar oftast inte bara i ökad trygghet utan även i en påtaglig besparing på tusentals kronor på årsbasis.

Vanliga frågor om försäkringar

Vilka försäkringar behöver man?

Vilka försäkringar man behöver är förstås till stor del individuellt men det finns vissa försäkringar man inte bör vara utan. Hemförsäkring och olycksfallsförsäkring är de vanligaste försäkringarna och täcker ditt hem och dig själv.

Vad är viktigt att tänka på när man byter försäkring?

När man byter försäkringsbolag är det viktigt att tänka på att säga upp det tidigare försäkringsbolaget. Det är inget som sker per automatik utan något man behöver ta ansvar för själv. Dock märks det snabbt om du är dubbelförsäkrad när du får premien.

Vad händer om jag ångrar mitt val av försäkring?

Om du av något skäl skulle ångra ditt val av försäkring eller försäkringsbolag så gäller DAL, distansavtalslagen vilket ger dig 14 dagars fri ångerrätt. Däremot har försäkringsbolagen rätt att debitera dig för den försäkrade perioden även om du utnyttjar ångerrätten.

Hur gör jag för att anmäla en skada?

Om du har haft otur och behöver nyttja din försäkring skall du göra en skadeanmälan. En skadeanmälan gör du direkt hos det försäkringsbolag där du har din försäkring. Oftast går det att göra på hemsidan, annars finns telefonsupport.

Lotsia.se är en webbtjänst som listar och jämför tjänster inom privatekonomi. Lotsia strävar efter att underlätta för privatpersoner att enkelt jämföra olika tjänster.