Villaförsäkring

Villaförsäkringen är för dig som bor i en villa eller ett fristående hus samt radhus och har ett behov av att försäkra mer än familjemedlemmarna och erat lösöre. Självklart för oss alla är behovet av en hemförsäkring, villaförsäkringen täcker dock även tomten och själva byggnaden. Det här blir som sagt först relevant när du bor i ett fristående hus eftersom tex själva byggnaden när man bor i lägenhet är försäkrad genom hyresvärden eller bostadsrättsföreningen. Beroende på var och hur du bor har du rimligen olika krav på din villaförsäkring. Är ditt hus äldre och kanske från början ett gammalt sommarhus är det av större vikt att försäkringen täcker äkta hussvamp än om du flyttar in i nyproduktion. Sammanfattningsvis kan man säga att villaförsäkringen är en hemförsäkring som även innefattar byggnader och tomten de står på.

Bästa villaförsäkring 2022

Hedvig har högst betyg i Sverige på Trustpilot av alla försäkringsbolag!
Hedvig villaförsäkring har ingen bindningstid vilket är unikt bland villaförsäkringar.
Helt fritt från pappersarbete. Hedvigs moderna villaförsäkring sköts enkelt via din mobil.
Ett helt unikt rabattsystem med 20% billigare premier än snittet hos försäkringsjättarna.

Jämför villaförsäkring

Att jämföra villaförsäkring är ofta väl investerad tid. Delarna att titta extra noga på är givetvis premien och självrisken men även hur villkoren ser ut för tillhörande byggnader och till exempel träd på tomten.

Vad kan ingå i en villaförsäkring?

I villaförsäkringens hemförsäkringsdel inkluderas ett skydd för bostadens egendom. Man kan exempelvis råka ut för stöld eller skadegörelse, likaväl som ett plötsligt blixtnedslag, översvämningar, kortslutningar. Skulle något hända ens egendom blir man således ersatt, och detta gäller även de tillhörigheter man bär med sig till arbetet, saker som ska repareras osv.

Kristerapi

I den mån man blir överfallen eller råkar ut för stöld etc, kan traumatisk stress bli en negativ påföljd, vilken ofta kräver någon form av psykologisk hjälp. Inom området ”Kristerapi” i villaförsäkringens hemförsäkringsdel, så kan man få ett antal behandlingar påkostade för att komma till botten med traumat och komma på fötter igen.

Rättskydd

Rättsskydd är en viktig del i en hem- och villaförsäkring. Den ger dig ersättning för rättegångskostnader samt även ombudskostnader, då du sannolikt måste anlita och företrädas av en jurist eller advokat. Dessa kostnader kan annars bli hutlöst dyra – inte minst om du förlorar tvisten. Dock ska det understrykas att rättsskyddet gäller under vissa förutsättningar.

Ansvarskydd

Ansvarsskyddet är en av de allra viktigaste punkterna i en hemförsäkring och bör absolut ingå i den villa-hemförsäkring man tecknar. Med ansvarsskydd slipper man betala skadestånd om någon annan person kommer till skada, alternativt om vederbörandes tillhörigheter och saker skadas och personen vill ha ersättning för dem. Utan ansvarsskydd kan det stå en dyrt.

Överfallsskydd

I en tid då allt fler överfallsbrott mot personer begås, krävs det att man har ett fullgott överfallsskydd i en hemförsäkring. Med överfallsskyddet betalas ersättning ut i den mån man skulle bli misshandlad, våldtagen eller utsatt för andra sexualbrott, rånad och dylikt. Överfallsskyddet spelar en stor roll, inte minst i storstäder där överfallssiffrorna är högre.

Reseskydd

I en hemförsäkring som ingår i en villaförsäkring gäller reseskyddet som täcker ett antal dagar under resan (ofta 45). Reseskyddet omfattar då stöld och skador av egendom och bagage, överfall och rån på plats, och i vissa fall även läkarkostnader och andra typer av kostnader i samband med läkarvård. Ibland kan dock en separat reseförsäkring behövas.

Flyttskydd

Med det medräknade flyttskyddet i hemförsäkringsdelen, slipper man teckan olika försäkringar under själva flytten, då ens egendom kan befinna sig antingen på ena adressen eller den andra. Med flyttskyddet är ägodelarna i säkra händer oavsett på vilken av de två adresserna egendomen står. Övergångsperioden kan variera men ca en månad brukar vara norm.

Utökat stöldskydd

Utökat stöldskydd gäller för lite mer utsatta personer som t.ex får hemsjukvård, stöd i hemmet eller assistans om man är funktionshindrad. Det är viktigt att veta att skyddet endast gäller om gärningsmannen tagit sig in olovandes och inte blivit insläppt. Är gärningsmannen vårdgivaren, med tillstånd att vara hemma hos personen, brukar ersättning betalas ut ändå.

ID-stöld

Många får idag sina identiteter kapade, inte minst på grund av alla internetbedgrägerier och oärliga telefonsäljare. Med ID-stöldskyddet ges man råd och hjälp för att motverka ID-kapningar och få reda på hur man går tillväga om man står med felaktiga betalningskrav och betalningsanmärkningar. Man kan ibland också få juridisk assistans upp till en viss summa.

Ersättning vid obrukbar bostad

Detta är en oumbärlig ersättning i de fall ens bostad råkat ut för en brand, översvämning eller en så omfattad skadegörelse i annan form, att den är helt obrukbar och obeboelig. Ersättning kan då betalas ut för magasinering av eventuella kvarvarande möbler, man kan få hjälp med tillfällig logi samt mat och förnödenheter.

Otur / Allrisk

Oturskyddet kan också benämnas som drulleförsäkring och gäller när man själv har förvållat skada i vardagen. Skyddet brukar ofta tecknas i olika omfattningar där försäkringen täcker fler eller färre saker. Oturskyddet kan t.ex gälla den som tappar bort sin mobil, förstör något på grund av oaktsamhet o.dyl.

Reducerad självrisk

Om reducerad självrisk gäller i en hemförsäkring, så minskar helt enkelt den egna självrisken om något skulle uppstå. Ofta krävs det att man tecknat en mer omfattande hemförsäkring för att få halverad eller reducerad självrisk. I vissa fall gäller ingen självrisk alls, utan försäkringsbolaget står för hela kalaset, t.ex beträffande överfallsskyddet för pensionärer.

Nyvärde på hemelektronik

Eftersom all elektronik minskar i värde med tidens gång, så blir vanligtvis ersättningen om den skulle gå sönder eller stjälas, mindre med tiden. Med nyvärde på hemelektroniken så betraktas all elektronik som likvärdig upp till en viss livslängd, oavsett om något i hemmet är nyinköpt eller har några år på nacken.

Kontantförlust

Det blir mer och mer ovanligt att man bär omkring på kontanter, men om man är en person som helst föredrar att ha sedlar istället för kreditkort, så kan kontantförlustskyddet komma väl till pass. Skyddet gäller upp till en viss summa som går förlorad. Olika regler tillämpas ofta beroende på storleken på försäkringen.

Låsbyte

Låsbyte ger personen som tecknat försäkringen byte av lås om nycklar tappats bort och man anser att det finns stor risk för ett inbrott. Summan som låsbytet kostar varierar beroende på försäkring och storlek. 3000 kronor kan låta rimligt i många fall. Låsbyte ingår inte alltid såvida man inte tecknat en dyrare försäkring.

Fri självrisk vid rån och överfall

Fri självrisk vid rån och överfall innebär att man slipper självrisken om man skulle råka ut för ett rån eller ett överfall. Detta skydd kan vara särskilt lämpligt för pensionärer som kan vara extra utsatta. Även skador på egendom som skulle kunna uppstå i samband med rånet/överfallet, kan ingå.

Hus & Tomt

I själva villaförsäkringsdelen är det mer byggnaden och tomten som ligger i fokus. Med Hus & Tomt är både byggnader och tomtmarken försäkrade om de skulle råka ut för skadegörelse, stöld eller av naturliga orsaker från väder och vind, få utstå en hel del problem. Det kan t.ex gälla stormar, översvämningar, brand osv.

Trygghetsbesiktning

Trygghetsbesiktningen som ingår i en villaförsäkring, görs av fackman där man undersöker hur huset mår. Finns det mögelskador, läckagerisker, benägenhet till brandfara osv? En besiktningsman svarar på alla tänkbara frågor inom en viss period när man tecknar försäkringen, och går igenom huset från topp till tå. I samband med besöket ingår också rådgivning.

Hussvamp / Skadedjur

Hus kan drabbas av både hussvamp och olika typer av skadedjur. Det kan exempelvis röra sig om råttor eller myror som kommit in i huset och gör sig hemmastadda. Även vägglöss och annan ohyra blir alltmer förekommande i svenska hem. Sanering, reparation och rådgivning av förebyggande åtgärder i framtiden kan då ingå i försäkringen.

Ytskikt & Tätskikt våtrutrymme

Om ytskiktet och tätskiktet i våtutrymmen som badrum och tvättstuga har orsakat läckage eller skador, betalas ersättning för de uppkomna problemen. Dock är det oerhört viktigt att en behörig fackman har utfört både ytskikt samt tätskikt enligt de angivna branschreglerna för att ersättningen ska kunna gälla.

Utökat skydd läckage yttertak

Detta ovan nämnda skydd innebär att man får ersättning upp till ett visst belopp om ett läckage har upppkommit genom yttertaket som inte hade kunnat förutses. Det belopp som gäller sätts av de olika försäkringsbolagen, vilket gör det brukligt att jämföra. Läckage från yttertak kan ge stora skador, så ett skydd rekommenderas.

Sänkt åldersavdrag

Alla byggnader slits med åren och kan behöva renoveras på ålderns höst. Detta kan också gälla lös egendom. Försäkringsbolag drar av ersättning motsvarande åldern på byggnaderna/egendomen och avdraget inbegriper både arbete och materialkostnader. Vissa delar ingår inte i ersättningen. Sänkt åldersavdrag är ett värdeminskningsskydd som gör skillnad när den gamla byggnaden ska fixas till.

Utökat stormskydd

Ett utökat stormskydd är aktuellt om man vill tilläggsförsäkra byggnader och tomtmarken mot stormar, utöver det vanliga skyddet. Exakt vad som ingår och ersätts beror på försäkringsbolaget och försäkringens omfattning. Bryggor och mindre saker på tomten innefattas inte alltid. Stormskydd kan redan ingå i försäkringen, men om det är utökat så är omfattningen alltså större.

Byggrådgivning

De flesta villaägare står åtminstone någon gång i livet inför en renovering, nybyggnation av tillbyggnad eller reparation av hemmet. Med Byggrådgivning inräknad i villaförsäkringen ges ägaren grundlig rådgivning för att bygga rätt och bygga lätt. Detaljplaner och andra regler samt bygglov m.m. tas då upp i diskussionen. Hanteringen av eventuella brister kommer också upp på tapeten.

Digitala bankfack

Vill man vara på den säkra sidan och inte förlora viktiga handlingar och dokument såsom pass, avtal, kopior och andra värdefulla dokument, kan Digitalt Bankfack ingå i villaförsäkringen. Istället för att gå till en fysisk bank och låsa in papperen, hålls dem i säkert förvar i ett digitalt bankfack som ges åtkomst via mobilen.

Familjejuridisk hjälp

När man äger eller bor i en villa tillsammans med sin partner, är det viktigt att ha koll på familjerätten och veta vem som äger vad. Familjejuridisk hjälp kan då tecknas, som innebär att en jurist hjälper inblandade parter att teckna avtal såsom samboavtal, äktenskapsförord och testamenten m.m.

Försäkringsbolag som erbjuder villaförsäkring

Här presenterar vi några av de försäkringsbolag som erbjuder villaförsäkring. Om du planerar att jämföra villaförsäkring rekommenderar vi att du läser igenom de olika erbjudanden som finns på marknaden innan du tar ett beslut.

Moderna Försäkringar

Moderna Försäkringar erbjuder villaförsäkringar i tre storlekar – Grund, Medium och Large. I samtliga täcks både villa, tomt och hemförsäkring. Annat som ingår i samtliga tre är ett fullgott reseskydd för hela familjen, cykelstöldskydd upp till 50 000 kronor och samlingsrabatt om max 20 % om man som kund har flera försäkringar hos Moderna Försäkringar.

De olikheter som de tre försäkringsstorlekarna har är t.ex. drulle/allrisk som inte finns i grundskyddet, självriskreducering, elektronikskydd, begränsat åldersavdrag och ett utökat bortaskydd. Allrisk och ett utökat reseskydd går dock att återfinna i Medium och allrisken innefattar både byggnad och lösöre. Det gäller med andra ord att ta reda på vad som är viktigast för dig att försäkra.

ICA Försäkring

I ICA Försäkring ingår både villa- och hemförsäkring. Du får ett reseskydd som gäller max 60 dagar, ett presentkort värt 5000 kronor som du kan använda på ICA för att betala nya vitvaror om kyl eller frys skulle gå sönder, 50 000 kronor om din cykel skulle bli stulen, samt en ICA-bonus på försäkringen om du har ett ICA-kort. Om du vill ha utökat skydd kan du välja Plus-paketet i ICA Försäkring. Då ingår både extraskydd för hemförsäkringen, utökat reseskydd samt mer tillägg i villaförsäkringen. En annan fördel är att det alltid ingår allriskförsäkring för både lösöre och byggnad helt utan extra kostnad, samt sanering om du drabbas av skadedjur.

Folksam

Folksam är ett av de största försäkringsbolagen och har också fått stor kundnöjdhet. De har flera varianter på sina villaförsäkringar – Stor, Mellan och Bas. Försäkringen är en kombinerad villa/hemförsäkring där rättsskydd, överfallsskydd och kristerapi ingår, m.m. Dock måste du teckna Stor om du vill ha reducerad självrisk, kontantförlust, låsbyte och utökat reseskydd samt nyvärde på din hemelektronik.

I villaförsäkringen ingår alltid trygghetsbesiktning och egendomsskydd för både villa och tomt. Vill du ha mer skydd måste tillägg som sänkt åldersavdrag, utökad skydd mot läckage, allrisk Husextra samt utökat stormskydd m.m. tecknas. Om man ser till samtliga försäkringar så är Stor och Medium mycket lika varandra. Dock gäller en del tillägg för pensionärer även i Medium.

Dina Försäkringar

Dina Försäkringar kallar sin villaförsäkring för Villahemförsäkring då båda delarna ingår. Dock kan du välja att enbart skaffa villaförsäkring för byggnaden om du hellre tycker det känns bättre. De erbjuder en prova på-period för den som vill se om försäkringen lever upp till sina krav. Dina Försäkringar har inte flera olika storlekar på sina produkter, vilket brukar vara vanligt hos de flesta försäkringsbolag. Det som innefattas i deras Villahemförsäkring är rättsskydd, överfallsskydd, ID-skydd om du får din identitet kapad, skydd mot skadedjur och hussvamp samt ersättning om ditt hus skulle råka ut för eldsvåda, inbrott, storm och skadegörelse.

Länsförsäkringar

Hos Länsförsäkringar får du en 2-i-1 försäkring som inkluderar både villa och hem. Länsförsäkringar har en form av villa/hemförsäkring med möjlighet att komplettera utbudet med tilläggsförsäkringar. I den försäkring som recenseras här ingår de vanliga skydden såsom allrisk, ansvar, överfall, skadegörelse, kristerapi, ID-kapning, sanering vid skadedjursangrepp, samt ett utökat reseskydd. De tilläggsförsäkringar som kan tecknas är framför allt utökade skydd för t.ex värdesaker som klockor och dyra smycken samt även drulleförsäkring där dessa föremål inbegrips, olycksfall, skydd mot träskadeinsekter. Du kan som hos många andra försäkringsbolag bara välja att skydda ditt hus, men då gäller inte den vanliga hemförsäkringen som annars är en del av villaförsäkringen.

IF

Hos IF kan du teckna Villa, Villa Extra och Stor Villa som är de former av villa/hem försäkringar som försäkringsbolaget erbjuder. Skillnaderna är ungefär desamma som syns i många andra jämförelser mellan de olika storlekar hos olika bolag. Främst gäller det utökade skydd som inte finns i basförsäkringarna.

  • Teckna Villa Stor så får du även sanering mot hussvamp, nyvärde hemelektronik, utökat och maximalt åldersavdrag där du betalar max 15 000 kronor, huskoll, 1-årsgaranti för dig som byter till IF från annat försäkringsbolag, underförsäkringsgaranti samt extra takläckageskydd.
  • I Villa Extra ingår flyttskydd och allrisk.
  • I den vanliga villaförsäkringen finner du allt som går att finna i en normal villa/hemförsäkring.

Trygg Hansa

TryggHansa vill framför allt anspela på tryggheten när en kund tecknar en försäkring hos dem. Därför ingår allt utom allrisk och utökat byggnadsskydd, utökat reseskydd och nyvärde hemelektronik i deras villa- och hemförsäkring. Det som du dock alltid kan förvänta dig är assistans inom 4 timmar, hjälp med tillfälligt boende i max 18 månader om ditt hem av någon anledning är obeboeligt, återställande av hemmet vid t.ex brand samt en akut ersättning om något hemskt och oväntat skulle dyka upp, med en maxersättning på 50 000 kronor. Sanering av hussvamp är inkluderat, förstörd mat på grund av ström och elavbrott ersätts också, och ett rättsskydd finns även med i bilden.

Aktsam

Aktsam ger dig valmöjligheten att antingen teckna en separat villaförsäkring och hemförsäkring, eller välja en villahemförsäkring. Dock finns det vissa kriterier du måste uppnå för att ta del av hemförsäkringen. Du får inte ha en boyta som överstiger 200 kvm, eller en tomt med en byggyta på över 100 kvm. Ditt lösöre får inte vara värt mer än 1 miljon kronor och din villa får inte vara byggd innan 1920.

Aktsams villa/hemförsäkring täcker det mesta, som sanering, överfall, reseskydd i hela världen, ersättning av vitvaror och förstörd mat i samband med stormar och översvämningar m.m. Till ett visst belopp gäller försäkringen även byggnader och föremål som ägs utanför bostaden, t.ex på annan persons mark.

Vardia

Vardia har lagt stor fokus på att bemöta sina kunder så snabbt som möjligt, betala ut ersättning akut inom 6 timmar och ge tillgång till en dygnet runt-telefonassistans. Du kan välja mellan en grundläggande villa/hemförsäkring eller teckna en Stor villa/hemförsäkring. Vidare, finns ett antal tilläggsförsäkringar att köpa. I den vanliga försäkringen utan extra förmåner kan du förvänta dig skydd för egendom och lösöre, byggnad/tomt, reseförsäkring, betalskydd, överfallsskydd, ansvarsskydd och rättsskydd. Vill du ha en utökad försäkring väljer du Stor som också erbjuder krishantering, sanering samt skydd mot hussvamp, allrisk, självriskeliminering…

För ett så fullskaligt skydd som möjligt kan du välja till småbåtsskydd, skydd mot ID-kapningar samt en del utökade tilläggsförsäkringar för olika ting.

Gjensidige

Gjensidige är ett norskt försäkringsbolag men finns numera i hela Skandinavien och Baltikum. I Norge går det även att pensionsspara via dem och de erbjuder även banktjänster.

Gjensidige har velat utmärka sig med att erbjuda villahemförsäkringar med extra låg självrisk samt ett starkt och fördelaktigt grundskydd – ansvar, rättsskydd, egendom och byggnad & tomt, hyresbortfall m.m. När det gäller byggnaden gäller fullvärde och innefattar också småbodar och annat på tomten som brygga, staket, växtlighet och tomten överlag. Tilläggsförsäkringar finns att teckna såsom småbåt, allrisk för byggnad, värdesaker och annan egendom, skadedjurssanering, utökat reseskydd och t.o.m. en golfförsäkring. Ja, du får faktiskt 2000 kronor om du lyckas slå hole-in-one!

Vanliga frågor om villaförsäkringen

Vad är en villaförsäkring?

En villaförsäkring är försäkringen för dig som bor i en villa eller i ett radhus. Med andra ord där det finns en byggnad och / eller tomt att försäkra utöver själva hushållet som ingår i det vi alla känner till som hemförsäkring.

Vad ingår i en vanlig villaförsäkring?

En vanlig villaförsäkring är i grund och botten en hemförsäkring. Villaförsäkringen är dock anpassad för att ge ett utökat skydd för dig som bor i radhus eller villa. Villaförsäkringen täcker byggnaden, tomten och eventuella uthus som garage.

Varför behöver jag en villaförsäkring?

En villaförsäkring behöver du om du bor i en villa eller i ett radhus och det är för att byggnad, tomt och uthus inte ingår i en normal hemförsäkring. Vilket är ganska rimligt eftersom riskprofilen ser olika ut beroende på vilken boendeform vi har.

Vilka försäkringar behöver jag när jag ska bygga ett nytt hus?

Om du ska bygga ett nytt hus måste du se över färdigställandeskyddet och i vissa fall byggfelsförsäkring, varpå färdigställandeskyddet är den enda som är obligatorisk. Detta gäller oavsett om du själv eller en hantverkare ska utföra arbetet och är viktigt om byggfirman kanske går i konkurs och inte kan slutföra jobbet. Det finns dessutom två möjligheter att utforma försäkringen på – antingen genom en bankgaranti eller en vanlig försäkring.

Ännu en försäkring som ska tecknas i samma veva som projektet påbörjas, är en villaförsäkring som också bör innehålla en hemförsäkring. Dessa försäkringar är oumbärliga om du skulle råka ut för stöld, skadegörelse eller stormar, brand och dylikt. Dock är vissa delar speciellt väsentliga när bygget tar fart – såsom ansvarsförsäkringen och olycksfallsförsäkringen. Det är också av stor vikt att hantverkaren själv försäkrar sina anställda i den mån det finns en entreprenör, det vill säga.

Behövs byggfelsförsäkring när man bygger själv?

Förr var det obligatoriskt att teckna en byggfelsförsäkring, men sedan år 2014 har detta krav avskaffats. Kravet gällde både vid köp av nyckelfärdiga hus samt om man lät en entreprenör och hantverkare åta sig byggprojektet. Den innebar att man skyddade sig från eventuella fel som kunde uppkomma under processen, i materialet som användes osv, men denna typ av försäkring är således inte obligatorisk längre.

När räknas man som självbyggare?

En självbyggare är den som drar det stora lasset och bygger huset från grunden, helt på egen hand. Dock finns det också en annan typ av självbyggare som trots allt inte helt faller inom ”självbyggar-kategorin”. Det är när man anlitar en entreprenör till viss del och bygger själv till viss del. Detta kan benämnas som ”delad entreprenad med inslag av självbyggeri”. Här är det byggnadsnämnden som måste ta ställning med hjälp av information från självbyggaren och entreprenören, vilka åtaganden den ena respektive den andra ska göra. Informationen är viktig när det gäller försäkringar och arbetsmomenten de ska omfatta.

Vad räknas som dolt fel vid husköp?

Ett dolt fel är ett fel som inte syntes vid själva husköpet och som köparen blev varse om i ett senare skede. Det ska dock till att nämna att det inte bara är säljaren som har ett bärande ansvar. Visserligen har denne en upplysningsplikt, men köparen bör undersöka/låta besiktiga huset. Syns inte ens felet då, är det fråga om dolt fel.

Vad innebär fullvärdesförsäkring?

En fullvärdesförsäkring innebär att om ditt hus skulle brinna ner till grunden eller bli totalt obeboeligt av annan anledning, så har du som tecknat försäkringen rätt att få samma hus uppbyggt som det såg ut innan skadan inträffade (om det inte är ett renodlat renoveringsobjekt). Dock kan åldersavdrag förekomma på saker som värmepannor, golv, rörsystem och vitvaror m.m. Detta åldersavdrag är viktigt att jämföra hos olika försäkringsbolag, eftersom olika bolag kan ha gynnsammare belopp. Dock kan det aldrig överstiga 105 000 kronor och normalt inte understiga 10 000 kronor.

Hur gäller villaförsäkringen vid storm?

För det första är det viktigt att veta att med storm så innebär det en vindstyrka på minst 21 m/sek. Några bolag har sänkt tröskeln till 20 m/sek. Att veta vindstyrkan är därför att rekommendera. Det är också värt att veta att det enbart är huset som innefattas av stormar när ersättning ska betalas ut av försäkringsbolaget. Tomt, småbodar och staket ingår inte. Istället gäller lösöre, fasad, skorsten – allt som räknas till själva bostaden. Dock kan du som tecknar en tilläggsförsäkring givetvis få ersättning i den mån tomtens byggnader och växtligheten på din tomt har drabbats.
Det som dock anses giltigt i villaförsäkringen om stormbyar skulle uppstå och skada ditt hus, är om träd har blåst ned och orsakat ”tumult” på tomten. Har saker från grannen blåst ned på ditt hus såsom träd och takpannor eller liknande, kan du också få ersättning. I vissa fall kan t.o.m. grannen bli skadeståndsskyldig.

Du bör alltid ha en inkluderad hemförsäkring i villaförsäkringen. Den är bra att ha om det blir storm, eftersom du då kan få ersättning för skämd mat på grund av att stormen orsakat strömavbrott. Du kan även få ersättning för en inställd resa för att du ”satt fast”, för att du inte lyckats ta dig till flygplatsen på grund av stormen o.s.v.

OBS! Tänk på att en självrisk om 1000 – 3000 kronor gäller vid storm.

Kan jag bli ersättningsskyldig om ett av mina träd skadar grannens egendom?

Ja, det kan du bli, men bara om du ansetts som vårdslös genom att du kanske inte brytt dig om att det ligger extra lösa takpannor och skräpar på taket eller om något av dina träd som blåst ned på grannens hus, faktiskt har varit i så dåligt skick att du själv nästan kunnat blåsa omkull det. I annat fall betraktas hela förloppet som en olyckshändelse, vilket ofta blir beteckningen på händelsen eftersom det är svår att bevisa vårdslöshet.

Täcks hussvamp av en villaförsäkring?

Ibland kan villaförsäkringen täcka hussvamp, ibland inte, och då måste man teckna någon sorts tilläggsförsäkring eller inneha ett speciellt moment för just hussvamp. Uppkommer svampen helt plötsligt på grund av läckande rör eller liknande, får du vanligtvis ersättning. Om hussvampen däremot beror på brister i dränering eller isolering, kan det dock bli nej till ersättning. Förvisso brukar nutidens villaförsäkringen täcka hussvamp även om den uppkommit av brister i huset och då får du hjälp med sanering och renovering/reparation av skadade delar.

Vad menas med avskrivning vid en vattenskada?

Avskrivningar gäller för exempelvis rör och tätskikt som slits med åren. Om en vattenskada således skulle uppstå måste du som husägare själv bekosta en del av den renovering och standardförbättring som måste ske i samband med skadan. Om skadan uppstår vid ungefär samma skede som rör och ledningar och tätskikt ändå borde bytas, så är avskrivningarna som högst. Avskrivningar gäller både för arbetskostnaden och materialet. Varje försäkringsbolag använder tabeller på avskrivningar och föremål och dessa ska framgå i försäkringsavtalet.

Kan jag få hjälp av försäkringsbolaget med hantering av trassliga hantverkare?

Hantverkare ska följa branschreglerna och arbeta efter de riktlinjer som respektive bransch har satt upp samt fullfölja sina åtaganden och agera seriöst. Detta är viktigt, eftersom försäkringsbolaget står för betalningen vid eventuell renovering eller reparation. De kan också bistå dig i valet av hantverkare och ge råd, men i slutändan är det du som väljer firman du vill anlita. Ett tips är att alltid vända dig till certifierade hantverkare. Be också försäkringsbolaget vänta med betalningen om arbetet är dåligt utfört/går långsamt.

Det har kommit in vatten i källaren, vad gäller?

Om dräneringen anses bristfällig, får du normalt ingen ersättning. Läckaget ska ha uppstått från exempelvis ett rör som sprungit läck, inströmmande vatten från markyta genom dörr, fönster eller ventil samt vatten som kommit upp från avloppet och orsakat fuktskada i källaren.

Lotsia.se är en webbtjänst som listar och jämför tjänster inom privatekonomi. Lotsia strävar efter att underlätta för privatpersoner att enkelt jämföra olika tjänster.