Hemförsäkring

Hemförsäkringen är given i varje svenskt hushåll. En enkel hemförsäkring täcker ditt hus, hem och dina ägodelar. Vilka ägodelar som omfattas av hemförsäkringen kallas lösöre och är definierat i samtliga hemförsäkringar. Det är en av flera faktorer som är viktigt att stämma av med sitt försäkringsbolag så att hemförsäkringen gör det den ska dagen den behöver utnyttjas. Det finns även bra tillägg till hemförsäkringen som kan vara värdefullt som till exempel olycksfallsförsäkring med så kallad drulle, värdesaksförsäkring för den dyra klockan eller reseförsäkring när det är dags för semester. Så utöver att betala en låg premie är det även viktigt att se över vad hemförsäkringen täcker och inte täcker för att få rätt ersättning när det behövs.

Bästa hemförsäkringen 2022

Allt överskott från Hedvigs hemförsäkring skänks oavkortat till välgörande ändamål!
Sveriges mest rekommenderade hemförsäkring. Den enda som är helt fri från bindningstider.
Flexibla lösningar oavsett om du bor i bostadsrätt, hyresrätt eller hus.
Perfekt hemförsäkring för studenter. Allt skydd du behöver från 79kr/månaden.

Jämför hemförsäkringar

Att jämföra hemförsäkring och optimera premie och omfattning är väl investerad tid både ekonomiskt och för din trygghet. Bra att komma ihåg när man jämför just hemförsäkringar är att det genom tilläggsförsäkringarna ofta går att täcka mer än hus och lösöre och på så sätt minska behovet av specialförsäkringar för resan eller TV-apparaten.

Vanliga frågor om hemförsäkring

Vad innehåller en hemförsäkring?

De absolut flesta hemförsäkringar har följande: Egendomsskydd vid tex brand, Reseskydd upp till 45 dagar, Ansvarsskydd mot skadeståndsanspråk, Rättsskydd för juridiskt ombud och överfallsskydd i händelse av tex misshandel.

Vilka tilläggsförsäkringar kan vara bra att teckna?

En hemförsäkring täcker i grunden ganska mycket men ett par tillägg kan ibland passa bra. Drulletillägg om du tappar bort något, olycksfallstillägg täcker dig vid fritidsaktiviteter och nyvärdestillägg som täcker tex dyr hemelektronik eller andra exklusiva ägodelar.

Vad påverkar priset på en hemförsäkring?

Priset på en hemförsäkring styrs av var hemmet är beläget och hur gammal du som försäkringstagare är. Det påverkar även priset hur mycket du väljer i så kallat lösöre när du tecknar försäkringen. Det finns även en mängd tillägg på hemförsäkringen som givetvis påverkar premien.

Täcks jag av hemförsäkringen när jag reser?

De allra flesta försäkringsbolag har ett reseskydd i försäkringen vilket försäkrar dig på en resa upp till 45 dagar. Hemförsäkringen täcker då sjukhusvistelse och eventuell sjuktransport. Hemförsäkringen ersätter inte avbokade biljetter eller inkomstbortfall vid försenat flyg.

Vilka täcks av hemförsäkringen?

De vanligaste, om inget annat uttalats, så gäller en hemförsäkring alla personer som är folkbokförda på den aktuella adressen. Då hemförsäkringen är den viktigaste försäkringen är det aldrig dumt att fråga en gång för mycket än en gång för lite. Alla måste ha en hemförsäkring!

Källor och vidare läsning

Lotsia.se är en webbtjänst som listar och jämför tjänster inom privatekonomi. Lotsia strävar efter att underlätta för privatpersoner att enkelt jämföra olika tjänster.