Vanliga frågor om bolån

Bolånet är den största återkommande utgiften varje månad för det flesta hushåll. Storbankerna har i sin oligopolställning kunnat ha en otroligt god lönsamhet på bolån under en väldigt lång tid. I takt med att tekniken driver utvecklingen framåt och nya aktörer kommer till bolånemarknaden ökar pressen även på de stora bankerna att hänga med i ränteutvecklingen.

Att sia om ränteutvecklingen är alltid en utmaning. Det man generellt kan säga är att man hittills alltid tjänat på att ha en rörlig ränta. Däremot har vi nu under en lång tid haft rekordlåga räntor vilket öppnar möjligheten att faktiskt kunna göra en bra affär genom att binda upp sig framöver.

Om du aldrig haft ett bolån kan det säkert finnas en och annan fundering. Nedan har vi därför sammanställt svaren på några av de mer grundläggande frågorna som vi möter gällande bolån.

Hur stort bolån kan jag få?

Hur stort bolån du kan få beror på din ekonomiska situation och den bostad du vill låna till. Banken tittar normalt på dina inkomster, utgifter, lånebelopp och bostadens värde innan de fastställer hur stort lån de är villiga att ge dig.

Vad är ett bolån?

Ett bolån är enkelt förklarat ett lån där du har din bostad som säkerhet. Ett bolån kan även kallas för bostadslån, villalån, bostadsrättslån och så vidare.

Hur stort bolån har jag råd med?

Innan du lånar till ett köp av en bostad kan det vara bra att göra en månadsbudget för att sammanställa dina intäkter och utgifter. Kostnaden för bostadslånet kan i många fall vara hushållets största utgift så det kan i sin tur medföra att du behöver dra ner på andra kostnader. Glöm heller inte att beakta dina framtida intäkter och utgifter samt “ta höjd” för eventuella förändringar i räntekostnader.

Vad blir månadskostnaden för bolånet?

Månadskostnaden för ditt bolån beror på storleken av lånet, din ränta och om du amorterar eller inte. Har du rörlig ränta kan din månadskostnad skilja sig åt under tid. Glöm heller inte att räntekostnaderna på ditt bolån är avdragsgilla.

Varför amortera bolån?

Att amortera på sitt bolån kan ses som en form av sparande. Genom att amortera på lånet minskar du dina framtida räntekostnader. Att amortera ger dig även bättre förutsättning för att kunna ta andra privatlån i framtiden.

Källor & vidare läsning

Klicka på en stjärna för att betygsätta denna artikel!

Genomsnittligt betyg 4.5 / 5. Antal betyg: 2

Inga betyg ännu

Lotsia.se är en webbtjänst som listar och jämför tjänster inom privatekonomi. Lotsia strävar efter att underlätta för privatpersoner att enkelt jämföra olika tjänster.