Olycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring kan vara avgörande för din livskvalitet i det fall en allvarlig olycka är framme. Det som gör den här typen av försäkring lite unik är att den försäkrar dig själv som person och inte ett marknadsvärde på en bil eller lösöre. En olycksfallsförsäkring omfattar medicinsk invaliditet och ersätter skada i form av nedsatt kroppslig funktion. Den täcker oftast tandvård vid olycksfall och kan även täcka upp om din skada medföra påfrestningar på din ekonomi under skadan eller rehabiliteringen. Något som ofta är tillägg till olycksfallsförsäkringar är skydd mot diagnoser det vill säga i det fall du får en sjukdom som påverkar din möjlighet att leva ett normalt liv.

Bästa olycksfallsförsäkringen 2022

Med ICAs olycksfalls­försäkring får du skydd dygnet runt till ett bra pris.
Möjlighet att medförsäkra partner och barn till ett förmånligt pris.
Du får samma skydd utomlands i upp till 12 månader.
Ingen självrisk vid skada och du kan behålla försäkringen livet ut.

Jämför olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringarna handlar givetvis om att jämföra premien men ett stort värde finns även i att titta på ersättning för olika nivåer av invaliditet där försäkringsbolagen kan skilja ganska mycket. Är du över 65 år när du tecknar försäkringen är det extra viktigt att läsa villkoren då flera ersättningar då inte gäller.

Vi hjälper dig hitta den bästa olycksfallsförsäkringen!

Vanliga frågor om olycksfallsförsäkring

Vad är en olycksfallsförsäkring?

En olycksfallsförsäkring är en försäkring som ersätter dig om du på grund av olycksfall eller sjukdom, helt eller delvis invalidiseras och inte har möjlighet att på samma villkor som tidigare klara din försörjning till följd av olyckan eller sjukdomstillståndet.

Vad täcker en olycksfallsförsäkring?

En olycksfallsförsäkring ersätter dig för kostnader i samband med vård vid olycksfall och sjukdom. Utöver ersättning för kostnader vid olyckstillfället täcker olycksfallsförsäkringen även om din arbetsförmåga har påverkats genom medicinsk eller ekonomisk invaliditet.

När gäller inte en olycksfallsförsäkring?

En olycksfallsförsäkring täcker inte skador som har varit kända från tiden innan försäkringen tecknades. Utöver det finns det en lista med sjukdomar och omständigheter vid olycksfall som berättigar ersättning. Var även noga att notera karenstiden när du tecknar ny olycksfallsförsäkring.

Vilka tillägg är bra att känna till?

Tillägg som kan vara värt att känna till är livförsäkringen som ersätter din förmånstagare i det fall du avlider. Det finnas även olika typer av utökad diagnosförsäkring. Dessa är inte sällan indelade i olika tillägg beroende på om du är yngre eller äldre än 65 år.