Kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring är egentligen inte en försäkring i första hand utan en form av sparande. Själva sparandet är i en försäkring hos ett försäkringsbolag och i försäkringen kan du sedan välja att spara i exempelvis aktier och fonder. För många kan det verka aningen komplicerat men det finns flera fördelar med att placera sitt sparande i en kapitalförsäkring.

Bästa kapitalförsäkringen 2022

Med Avanza Kapitalförsäkring kan du välja en förmånstagare som får pengarna när du går bort.
Inga onödiga avgifter. Det enda du betalar för en Kapitalförsäkring är en riskpremie.
Sveriges nöjdaste sparare i 10 år rad med över 1 miljon kunder.
Enkelt att registrera med bank-ID. Tar cirka 3 minuter och är kostnadsfritt.

Kapitalförsäkring och skatt

Skatten på en kapitalförsäkring hanteras liknande som på ett ISK-konto. Nämligen att ditt sparande schablonbeskattas. I en kapitalförsäkring dras schablonskatten löpande oavsett om du gör vinst eller förlust på dina fonder och aktier. Detta innebär också att du inte behöver deklarera varje enskild affär du gjort under året i din deklaration.

Jämför kapitalförsäkring

Kapitalförsäkringar kan skilja sig en del mellan olika banker. Inte minst i form av avgifter men även hur de hanterar så kallad källskatt. Det finns därför anledning att jämföra olika kapitalförsäkringar sinsemellan men också mot andra typer av sparformer.

Vi hjälper dig att jämföra kapitalförsäkringar så att ditt val blir det bästa möjliga!

Vanliga frågor om kapitalförsäkring

Vad är en kapitalförsäkring?

En kapitalförsäkring är ett sparande hos ett försäkringsbolag där du betalar en årlig skatt på det totala beloppet. Kapitalförsäkringen är ett populärt sparande till barn då den ofta har en bindningstid på minst 15år vilket gör det till ett långsiktigt och attraktivt alternativ.

Vilka typer av kapitalförsäkring finns det?

Det finns tre olika typer av kapitalförsäkring. Fondförsäkring där du själv väljer fonder från försäkringsbolagets fondutbud. Traditionell kapitalförsäkring där försäkringsbolaget väljer fonderna. Depåförsäkring där du själv kan välja aktier, fonder och värdepapper efter egna intressen.

Vad är skillnaden mellan en kapitalförsäkring och ett Investeringssparkonto?

Den stora skillnaden mellan en kapitalförsäkring och ett Investeringssparkonto är att tillgångarna i en kapitalförsäkring ägs av försäkringsbolaget medan innehavet i ett Investeringssparkonto ägs direkt av kontoinnehavaren och är mer att beskriva som en särskild beskattningsform.