Allt om båtförsäkringar

De senaste åren har båtlivet lockat fler och fler svenskar att ta sig ut på sjön. Med fler ovana sjöfarare i våra vatten har även båtförsäkringarna stigit i pris. Den uppåtgående trenden har också påverkat mängden värdefulla tillbehör och priset på utombordsmotorer.

En båtförsäkring gör båtlivet tryggare och ersätter liksom andra försäkringar när olyckan är framme eller när man inte får ha sina saker i fred.

Jämför båtförsäkring

Att jämföra försäkring är alltid värt att göra och när det gäller båtförsäkringar så kan skillnaderna var stora både i kostnad och i omfattning. Att ha båten på inhägnad båtklubb med nattvakt påverkar premien positivt samt att använda sig av högt stöldklassade lås. Det kan även vara fördelaktigt att ligga vid y-bom som är ett säkrare alternativ vid dåligt väder. Det finns också ett antal specialistföretag exklusivt inriktade på att försäkra båtar vilka såklart kan vara värdefullt att kolla med innan du gör ditt val.

Båtförsäkringens omfattning

För att kunna jämföra båtförsäkringar mot varandra är det viktigt att du har en uppfattning kring vilka områden som försäkringen omfattar.

Ansvar

I båtförsäkringen ingår vanligtvis ansvar som en del av helheten. Ansvar innebär en ersättning om man som båtägare gör sig skyldig till en annan persons skada eller någon annans egendom. Med ansvarsskyddet får man inte bara ersättning när man gjort sig skadeståndsskyldig – skyddet inbegriper även juridisk rådgivning när skadan är ett faktum.

Sjöskada

När man är ute med sin båt är det lätt hänt att man råkar ut för masthaveri, kollisioner av någon sort eller möjligtvis grundstötning samt risken att båten skulle sjunka helt plötsligt. Det kan också innefatta andra oförutsedda incidenter. Alla dessa händelser ingår i begreppet ”sjöskada”, vilket är medräknat i en båtförsäkring.

Uppläggnings- och transportskada

Uppläggnings- och transportskada är precis som det låter – när båten tas upp på land, sjösätts eller transporteras till exempelvis ett båtvarv, så ges en ersättning om någon skada skulle uppkomma under tiden. Det spelar således ingen roll om båten är på land eller i vatten – har skadan ett samband med ovanstående händelser, gäller försäkringen.

Transportskada

Om man skulle transportera båten långväga på fartyg eller med lastbil, så gäller inte alltid uppläggnings- och transportskada, i de fall där transporten sker utanför ett visst geografiskt område som inte omfattas av försäkringen. Då krävs en tilläggsförsäkring som just gäller för det eller de områden där båten transporteras.

Brandskada

I båtförsäkringen finner man ofta brandskada som inkluderad punkt. Detta innebär att om båten skulle fatta eld genom ett blixtnedslag, explosion eller av någon annan anledning, så täcker försäkringen skadorna. Då båten ligger i vattnet på sommaren och blixten kan vara lömsk ute på sjön, är det viktigt att kontrollera att brandskyddet ingår i båtförsäkringen först.

Stöld och skadegörelse

Båtar kan vara attraktiva föremål för tjuvar. Inbrott och skadegörelse i båtar förekommer, och även om man inte blir bestulen på hela båten, så kan folk ändå stjäla utrustning, lösöre eller båtmotorer. Se alltid till att stöld och skadegörelse ingår i båtförsäkringen, eftersom man aldrig kan ana när inbrottstjuvarna slår till.

Rättsskydd

Det är inte bara själva båten och dess innehåll som ska skyddas – som båtägare är det också bra att ha fullskalig hjälp och kompetent rådgivning vid exempelvis köp och försäljning av båten. Tvister kan lätt uppstå, och med rättsskydd får man ersättning för eventuella advokatkostnader eller rättegångskostnader som kan tänkas uppkomma.

Båtolycksfall

Om den försäkrade båten involveras i någon sorts båtolycka när den används eller befinner sig i aktivitet av någon form, så riskerar föraren och medpassagerarna att råka ut för personskador som kan vara mer eller mindre allvarliga. Med båtolycksfall betalar försäkringsbolaget ut ersättning om man bevisar att personskadan är direkt relaterad till olyckan.

Maskinskada

Båtmotorn är en känslig del på båten och kan drabbas av skador vid grundstötning eller andra incidenter. Främst gäller maskinskadan båtmotorerna, men det kan också räkna in annan elektrisk utrustning som GPS eller köksprodukter m.m. Tänk på att det gäller plötsliga skador och att motorn/utrustningen normalt inte får vara äldre än ca 10 år.

Allrisk

Allrisken kallas också för drulleförsäkring på ett lite skämtsamt sätt. Allrisk innebär att man får ersättning om man själv ligger bakom skador på båten, såsom feltankning, borttappade nycklar och dylikt. Även husdjur och medpassagerare kan vara ansvariga. De skadedrabbade föremålen brukar dock bara få ha en viss ålder för att ersättningen ska betalas ut.

Assistans

Vid bogsering eller leveranser av exempelvis bränsle och/eller reservdelar, är assistans en del av båtförsäkringen som man lägger stor vikt på. Assistans omfattar dock också hemresa och logi i viss mån, om båten t.ex inte kan segla i hamn eller har blivit totalt obrukbar. Även transport kan ingå i assistans.

Avbrottsersättning

En avbrottsersättning är en ersättning som betalas ut om båten inte kan användas under högsäsong – d.v.s. från maj-september när man normalt vill ge sig ut på sjön. Försäkringsbolagens ersättningsbelopp varierar men kan ligga någonstans runt 250 kronor om dagen upp till en viss tid, t.ex en månad eller 30 dagar.

Tillägg till båtförsäkringen

Som med alla typer av försäkringar finns det ett antal olika tillägg till en båtförsäkring som kan vara värda att jämföra.

Jolle tilläggsförsäkring

Om man redan har tecknat en båtförsäkring och samtidigt äger en enklare jolle av billigare klass, brukar denna ingå i försäkringen. Om jollen emellertid har ett högre värde så kan ett tillägg krävas. Detta tillägg brukar i många fall heta just jolleförsäkring. Olika värden för jollarna gäller för olika försäkringsbolag.

Passageraransvar

Passageraransvar är en typ av tilläggsförsäkring som brukar adderas till den vanliga båtförsäkringen om båten används till flera passagerare – ofta för kommersiellt bruk. Det kan exempelvis vara båttaxi eller liknande och är lämplig för att skydda passagerarna under färden. Ofta sträcker sig en passageraransvarsförsäkring till mindre näringsidkare som verkar inom ett flertal områden.

Maskinskada / Elektronikskada

I båtförsäkringar kan det eller inte, ingå försäkring för maskinskada, t.ex om motorn skulle braka ihop eller gå sönder vid grundstötning och liknande. Maskinskadetillägget kan också innefatta GPS-utrustning, köksprodukter och andra elektriska föremål. I en helförsäkring inräknas ofta maskinskada men i halvförsäkringar måste man köpa till det som tillägg, vilket kan vara klokt.

Allrisk eller drulleförsäkring

En allriskförsäkring är den försäkring som ersätter skador som båtägaren själv, någon närstående eller t.ex ett husdjur har orsakat. Exempelvis kan det vara att en hund biter sönder något, att något vasst eller tungt faller på båten eller en färgburk spills ut. Oförutsedda skadehändelser är vanliga och därför är allrisk något att fundera över.

Uthyrning

Eftersom försäkringen enbart ger ersättning för de personer som innefattas av båtförsäkringen, så bör en tilläggsförsäkring för uthyrning tecknas om man har tänkt hyra ut båten privat. Man kanske anser att det blir en extra kostnad, men eftersom man får in pengar på uthyrning av båten, så kan man säga att försäkringen betalar sig själv.

Transport

Om båten ska transporteras med hjälp av exempelvis en lastbil eller ett fartyg och transportsträckan sträcker sig utom det geografiska området som försäkringen täcker, så kan man teckna en tilläggsförsäkring som gäller om det under transporten skulle uppkomma skador eller problem. För den som ska flytta eller vill båtsemestra långt bort, kan transporttillägget vara bra.

Geografiskt område

En båtförsäkring gäller mestadels inom ett visst geografiskt område, som exempelvis den svenska kusten, hela Skandinavien o.s.v. Om man vill ge sig av längre bort än försäkringen gäller, så kan tillägget ”Geografiskt område” vara bra. Ofta väljer man specifika geografiska områden, vilket kräver en smula reseplanering först för att veta exakt var man ska åka.

Olycksfall

Vid höga farter eller under oaktsamt beteende på sjön av någon part, så är det lätt hänt att olycksfall kan uppstå. Med en olycksfallsförsäkring ersätts skador på både båtförare och eventuella medpassagerare. Det är dock värt att ta en olycksfallsförsäkring som inte trappas ned i ersättning för de passagerare vars ålder är högre än de andra.

Stillestånd

En stilleståndsförsäkring kan vara bra att ha vid tillfällen då båten måste upp på land på grund av ett relaterat försäkringsärende, som exempelvis reparation efter en olycka eller liknande. Vanligtvis är försäkringen giltig först efter ett antal veckor, kanske 20 dagar innan ersättningen börjar gälla. Kolla med ditt försäkringsbolag angående regler.

Assistans

Assistansförsäkringen brukar ofta ingå i en båtförsäkring men bör definitivt tecknas som tillägg om så inte är fallet. Assistansersättning gäller för de kostnader som uppkommer vid bogsering eller när båtägaren tvingas ringa efter bränsleleveranser om båten skulle få motorstopp mitt ute på sjön. Helbåtförsäkringar har ofta assistans inkluderat, men det är visserligen ingen garanti.

Högre värde på lös egendom

Med ”högre värde på lös egendom-tillägg” ökar man med en tilläggsförsäkring, den lösa egendomen som finns i din båt. På så vis ökar också hela båtens värde. Låt säga att man har lös egendom som uppskattas till ett värde på 25 000 kronor. Med detta tillägg får båtägaren ut mer i värde.

Fiskeguide

Om man arbetar som fiskeguide så kan man teckna en fiskeguidesförsäkring som ersätter de åtaganden inom ens yrkesliv. Försäkringen täcker exempelvis den dyra och exklusiva fiskeutrustning som krävs när man arbtar som guide. Ofta rekommenderas att även teckna en passageraransvarsförsäkring i samma veva, eftersom man ansvarar för folk ombord under guidningsturerna.

Utökat lösöre

En båt innehåller mestadels lösöre och lös egendom i form av möbler, mindre viktig utrustning och annat. Speciellt båtar av större kaliber har kojer o.s.v. som kanske också behöver skyddas. Med utökat lösöre, så ökar man försäkringsvärdet på båtens lösa egendom, ifall något skulle gå sönder, brinna upp eller stjälas.

Vad påverkar priset på en båtförsäkring?

För att kunna jämföra båtförsäkringar är det viktigt att vara medveten om att det finns flera faktorer som påverkar priset på din försäkring.

Båttyp och fabrikat

Vid val av båtförsäkring sett till priset, spelar båttypen och fabrikatet några av huvudrollerna. Det är naturligt att en liten jolle inte har en lika dyr försäkring som en stor segelbåt eller katamaran. Även båtens fabrikat utgör en prishöjare eller prissänkare, såsom plastbåtar, aluminiumbåtar m.m. Motorstyrka och maxfart spelar också in i prissättningen.

Motortyp – utom- eller inombordare, antal hästkrafter

Motorns kapacitet beträffande hästkrafter samt motortypen har en avgörande roll när försäkringsbolag erbjuder båtförsäkringar. Det gäller att veta om man vill ha en inombordare (inbyggd motor) eller en utombordare (motorn utanpå båten), en dieselmotor eller en bensin-båtmotor. Utombordare stjäls lättare än inombordare. Motorbåtar är dyrare än segelbåtar, rent försäkringsmässigt.

Båtens marknadsvärde, inklusive utrustning som normalt hör till båten

En försäkringspremie beror inte bara på båttyp och motor utan också på båtens marknadsvärde och värdet på utrustningen som är inkluderad. Tänk på att ju större båt man har, desto högre kommer förmodligen premien att vara. Även båtens ålder spelar in då en nyare båt är mindre riskfylld.

Var du har din hemmahamn

Var man väljer att ha sin hemmahamn för båten, ligger till stor del till grund för priset på båtförsäkringspremien. Det betyder också att om man väljer att byta hamn så småningom, kan premien påverkas på olika sätt. Tänk på att många försäkringsbolag också kräver en hemmahamn i Sverige.

Om du har förarbevis eller skepparexamen

Om man som båtägare har ett förarbevis eller en skepparexamen så kan premien komma att sjunka en aning. Dessa typer av certifikat gör att försäkringsbolaget bedömer risken för att man råkar ut för olyckor eller problem på sjön, är betydligt lägre än om sådana intyg skulle saknas.

Vilken självrisk du väljer

En lägre självrisk utgör en dyrare försäkringspremie, eftersom försäkringsbolaget tvingas står för det mesta om skada sker. En högre självrisk skapar en billigare eller lägre premie, men å andra sidan måste man själv står för högre kostnader upp till ett visst belopp. Här gäller det att fundera och jämföra.

Välja en högre självrisk

En högre självrisk innebär att premien sjunker. Självrisken är det belopp man själv betalar när något går snett och ju mer man lägger ut ur egen ficka, desto bättre för försäkringsbolagen. Med andra ord, det blir en billigare försäkring men dyrare för försäkringstagaren om något väl skulle inträffa.

Vara med i en båtklubb med båtsamverkan

En del försäkringsbolag ger billigare båtförsäkringar till kunder som är medlem i en båtklubb med så kallad båtsamverkan, där medlemmarna samarbetar i avseende att minska inbrott, skadegörelse m.m. Båtklubben kan också hjälpa till med marknadsföring och annat. Att vara medlem ger således en rad förmåner.

Installera startspärr och larm

Generellt kan priset på en båtförsäkring sänkas med en viss procent om båtägaren väljer till produkter som startspärr och larm. Detta kallas för säkerhetsåtgärder och innebär med andra ord att risken för inbrott eller andra bekymmer, inte längre är lika påtaglig, vilket naturligtvis gynnar försäkringsbolaget i fråga.

Samla dina försäkringar

Ju fler försäkringar man tecknar inom samma försäkringsbolag, desto troligare är det att man får samlingsrabatt. Många gånger kan bolagen skylta med ett speciellt erbjudande såsom att en hemförsäkring hos dem ger en billigare båtförsäkring eller liknande. Här gäller det att jämföra försäkringsbolag från första början för att se vilka som verkar mest generösa.

Försäkringsbolag som erbjuder båtförsäkring

Här presenterar vi några av de försäkringsbolag som erbjuder båtförsäkring.

Moderna försäkringar

Moderna Försäkringar tillhör den danska koncernen Tryg Forsikring A/S. Idag finns Moderna både i Norge, Danmark och Sverige och försäkrar över 2,7 miljoner privatkunder i Norden. Moderna specialiserar sig på en rad försäkringar, såsom djurförsäkring, bilförsäkring och båtförsäkringar. Den långa traditionen att vara marknadsledande har funnits sedan uppstarten runt 2016.

Moderna Försäkringar erbjuder båtförsäkring av flera typer. Deras specialisering fokuserar på kunskap, rådgivning och snabba skadeåtgärder vid fel och olyckor. Moderna har många skräddarsydda båtförsäkringar för kunderna som även inriktar sig på olika märken, såsom den viktigaste – Atlantica, samt Evinrude, Honda, Suzuki, Mercury, Yamaha m.fl. Deras egen Atlantica är en flexibel båtförsäkring där assistans, utrustning, stöldskydd, brandskydd och valfri självrisknivå medräknas.

ICA Försäkring

ICA Försäkring har velat nischa sig som ”försäkringsbolaget med sjyssta villkor”. Deras försäkringsområden täcker hemförsäkring, djurförsäkring, bil- och andra fordonsförsäkringar, olycksfallsförsäkring samt båtförsäkring. ICA Försäkring är försäkringsbolaget som startades av ICA 2015. De ägs således av ICA-banken som är en del av ICA-gruppen. Försäkringarna riktas främst till privatpersoner. Bolaget har växt markant de åren de funnits på marknaden och alltfler vänder sig till ICA Försäkring tack vare relativt gynnsamma villkor.

I ICA Båtförsäkring ingår både assistans och allrisk. Dessutom tillkommer en rabatt om motorn hålls inlåst och båten låses under vintersäsongen. Har man dessutom ICA-kortet i någon form, ges ytterligare en bonus.

Alandia

Alandia Försäkringsbolag har specialiserat sig just på fritidsbåtar samt vattenskotrar sedan 1938. Bolaget ingår i koncernen som är baserad i Mariehamn på Åland, men det finns filialkontor i flera städer, såsom Helsingfors, Göteborg och Stockholm. Bolagets dotterbolag heter Liv-Alandia och Pensions-Alandia. Idag omsätter koncernen hela 164 miljarder – i Euro.

Alandia erbjuder många typer av båtförsäkringar som både innefattar vattenskoter samt motorbåtar, segelbåtar, mindre fritidsbåtar försäkringar för sportfiskare. Man kan även välja mellan hel- eller halvförsäkring. I en helförsäkring tillkommer skydd för kollisioner, grundstötningar och övriga sjöskador. Alandia har skapat en flexibel premie som beror på många olika faktorer och är således en skräddarsydd båtförsäkring där man helt kan välja och vraka.

Svedea

”Inget vanligt försäkringsbolag” – så har Svedea titulerat sig. Snabbhet och utmärkt skadereglering har gjort att Svedea uppnått en hög position inom Svenskt Kvalitetsindex 2017. Hos Svedea kan du teckna bilförsäkring, djurförsäkring, företagsförsäkring, drönarförsäkring och båtförsäkring samt många fler specialinriktade försäkringar. Målet sedan starten 2010 har varit att bli marknadsledande. Numera har företaget över 275 000 kunder.

Svedea Båtförsäkring har överträffat många andra försäkringsbolag, genom att erbjuda billigare alternativ. Man kan t.ex. få 30 % rabatt om man samtidigt köper till ett stöldskydd. Därutöver tillkommer årligen också 10 % avdrag på självrisken (om ingen skada skett). Priset kan man i mångt och mycket påverka själv. Det går även att välja en märkesförsäkring för allehanda båtmärken.

Folksam

Folksam har snabbt växt till en av Sveriges ledande försäkringsbolag. De erbjuder hemförsäkringar, personförsäkringar, olycksfallsförsäkringar, bil- och andra typer av fordonsförsäkringar samt båtförsäkringar. Det finns även valet att teckna gravidförsäkring, sjukförsäkring och en rad andra alternativ. Folksam är således ett mycket omfattande försäkringsbolag. Det är kundägt och hette från början Folket & Samarbete. Uppstarten skedde 1908.

I Folksams Båtförsäkring ingår båtassistans. Fördelen med att vara kund hos Folksam är att man får samlingsrabatter ju fler andra försäkringar man tecknar där. Det finns även andra erbjudanden som ett tillägg av småbåtsförsäkring, om man har boendeförsäkringen hos Folksam och köper en liten fritidsbåt. Bolaget erbjuder också försäkringar för stora båtar där man kan välja självrisknivån.

Svenska Sjö

Svenska Sjö är specialister på enbart båtförsäkringar och sedan starten 1967 har de arbetat hårt för att utveckla sina produkter. De grundades med viljan att erbjuda kompletta båtförsäkringar för fritidsbåtsägare och båtklubbar. Idag har man ca 50 000 kunder. Hos Svenska Sjö kan man bli delägare och på så vis få rabatter. De bästa fördelarna får man om man är medlem i någon båtklubb, eftersom det är just till den gruppen Svenska Sjö vänder sig.

De typer av båtförsäkringar som Svenska Sjö har i sitt sortiment innefattar Hel- och Halvförsäkring (Hel Plus, Hel Medlem), jolle-försäkring, uppläggsförsäkring samt ansvarsförsäkring. Deras största expertis är skadereglering där både snabbhet och extrem noggrannhet är nyckeln till kundnöjdhet.

Länsförsäkringar

Länsförsäkringar agerar både bank och försäkringsbolag. Det är en federation där 23 försäkringsbolag ingår. Länsförsäkringar sträcker sig till privatpersoner, företag samt till lantbrukare. Företaget grundades 1936 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Idag anses Länsförsäkringar vara ett av Sveriges ledande företag som både tillhandahåller banktjänster och försäkringar såsom hemförsäkring och båtförsäkring m.m.

Hos Länsförsäkringar kan du teckna en båtförsäkring i form av BAS eller MAX. BAS ger ett fullgott grundskydd medan MAX är lite mer omfattande, eftersom den även skyddar båtmotorn och inbegripa annan maskinskada samt att den även täcker allrisk, assistans och avbrottsersättning. Båtförsäkringen gäller både till sjöss och på land. Det går utmärkt att köpa tilläggsförsäkringar till både BAS och MAX.

Atlantica

Atlantica Båtförsäkring har funnits i över 100 år, närmare bestämt sedan 1916. Det grundades p.g.a. första världskrigets risker för fartyg ute på haven. Atlantica kan kännetecknas som ett av de äldsta båtförsäkringsbolagen i landet med Moderna Försäkringar som moderbolag. De försäkrar alla typer av båtar, såsom jollar, segelbåtar, vattenskotrar och motorbåtar. Atlantica har utvecklat ett koncept som både ger kunderna kunskap, rådgivning och snabb skadereglering.

Båtförsäkringen hos Atlantica är tänkt att ge ett heltäckande skydd. Den innefattar assistans, lösöre, valfriheten att välja självrisknivå, tilläggsförsäkringar såsom allrisk och maskinskada, stöld, rättsskydd m.m. Dock gäller dubbel självrisk under vintern mellan 1 november och 31 mars. Ju fler stöldförebyggande åtgärder man gör, desto mer rabatt ges.

IF

Med över 3,2 miljoner kunder runt om i Skandinavien är IF Försäkringsbolag ett av de största. De finns i hela Norden samt i de baltiska staterna och ägs av finska Sampokoncernen. IF försäkrar både privatkunder och företag och har försäkringar såsom hemförsäkringar, reseförsäkringar, djurförsäkringar och båtförsäkringar m.m. Bolaget grundades 1999 och har ständigt haft som syfte att bli ledande i Skandinavien.

IF Båtförsäkring finns som Stor och vanlig. Grundskyddet är detsamma, men med Stor får man även maskinskadeskydd, samt skydd för dem som stiger ombord. Försäkringen gäller året runt, oavsett om den ligger i vattnet eller inte. I försäkringen ingår assistans. Har man spårsändare ges 5 % rabatt och 5000 kr lägre i självrisk.

Trygg-Hansa

Trygg-Hansa grundades 1971 men är sedermera en del av ett danskt försäkringsbolag vid namn Codan Forsikring. De försäkringar som finns faller inom kategorierna sakförsäkringar och personförsäkringar, varav en är en båtförsäkring som agerar livboj till hängivna båtägare. Försäkringsverksamheten bedrivs under både Trygg-Hansa, Sveland samt Aktsam.

Trygg-Hansas Båtförsäkring innefattar motorbåt eller segelbåt. Det finns 2 typer – Hel och Halv där grundskyddet är likadant. I det ingår också skydd för innanmätet i båten, samt tillbehör som flytvästar och liknande. Ersättningen gäller även vid stöld, brand eller vid skada vid sjösättning och dylikt. Vid helförsäkringen inbegrips även maskinskada samt grundstötning och sjöassistans 24/7.

Vardia

Vardia är ett försäkringsbolag som försäkrar nyttiga saker och inte vårdslöshet som de benämner det, för att göra produkterna billigare för kunderna. De försäkringar som finns tillhanda är hemförsäkringar, bil- och båtförsäkringar, djurförsäkringar m.m. De har också försäkringslösningar för företag. Vardia är ett dotterbolag till norska Gjensidige Forsikring ASA, och Vardia själv har funnits sedan 2010, med stadig tillväxt.

Vardia Båtförsäkring har dygnet runt-assistans och gäller både ute till sjöss och på land. Tecknandet av försäkringen begränsas till max 500 000 kronor och som kund har man själv valfriheten att välja båtverkstad. Andra punkter som ingår i Vardia Båtförsäkring är stöld, brand, rättsskydd, ansvar och betalskydd. Som tilläggsförsäkringar finns allrisk och olycksfall.

Pantaenius

1877 – det var året då den första glimten av försäkringsbolaget Pantaenius gjorde sig tillkänna men som modernt försäkringsbolag, får man gå 50 år tillbaka i tiden. De har blivit Europaledande inom båtförsäkringar och främst specialiserat sig på segelbåtar även om andra båtar också går att försäkra, såsom yachter, motorbåtar och katamaraner. Försäkringsbolaget är svenskt med flera kontor ute i världen. Sammanlagt har Pantaenius över 100 000 kunder. En nisch som bolaget lagt till med är borttagning av åldersavskrivningar.

Pantaenius har ett fullskaligt båtförsäkringsskydd där skada, kollisioner, stölder, brand och vatteninträngning m.m. ingår samt allrisk. All utrustning i båten är medförsäkrad och försäkringen gäller även när båten ligger i vinterdvala.

Vanliga frågor om båtförsäkringar

Vad innefattar en båtförsäkring?

En båtförsäkring innefattar båten i sin helhet samt tillbehör och viss utrustning. Den innefattar tex GPS och plotter men innefattar inte exklusivare fiskeutrustning och dykutrustning som inte kan anses som per definition ett båttillbehör. Däremot täcks båtens vagga under uppställningstiden.

Var gäller en båtförsäkring?

Båtförsäkringar sträcker sig inom ett visst geografiskt område, vilket i de flesta fall brukar omfatta Östersjökusterna, Sveriges insjöar och större delen av Skandinaviens fastland med sjöar och de olika ländernas territorialvatten. Om man vill bege sig längre bort än så, krävs vanligtvis en tilläggsförsäkring med utökat geografiskt område.

Var gäller båtassistansen för en båtförsäkring?

Var båtassistansen gäller kan skilja sig åt mellan försäkringsbolagen. Först och främst behöver du se till att båtassistans ingår i din båtförsäkring alternativt att du valt det som tillägg. Generellt gäller assistansen inom Svensk Sjöräddningsregion samt Finland och Danmark. I Norge är den oftast begränsad till regionen söder om Polcirkeln.

Täcks inte en liten båt av hemförsäkringen?

Nej, en liten småbåt eller surfbräda täcks inte av hemförsäkringen utan kräver ett tillägg eller en specialförsäkring. Som småbåt menas en båt med ett värde upp till 100 000 kr. Flertalet försäkringsbolag har förmånliga småbåtstillägg på hemförsäkringen som endast kostar ett tiotal kronor extra på månadspremien.

När gäller inte båtförsäkringen?

Båtförsäkringen förutsätter ofta ett par saker som är viktiga att ha koll på. Båten skall vara i sjövärdigt skick och förtöjd enligt gängse standard. Det skall finnas en brandsläckare ombord på motorbåtar eller om öppen låga förekommer. Utombordsmotorer behöver vara fastbultade eller låsta med godkänt lås samt att båten behöver stävögla, kätting och lås av klass 3.

Hur stor är självrisken om något skulle hända?

Den valda självrisken för båtförsäkringen framkommer nedtecknad klart och tydligt i försäkringsbrevet, och det är försäkringstagaren själv som har utsett ett visst belopp. Normalt finns en grundsjälvrisk men det går naturligtvis att höja summan som man själv vill och tycker känns rätt.

Vad blir ersättningen om min båt skulle skadas?

Allt beror på vilken typ av båtförsäkring som tecknats och vilka tilläggsförsäkringar som ingår. Om skada uppkommer ser försäkringsbolaget i fråga till att reparera skada så grundligt som möjligt, och om skadekostnader överstiger båtvärdet, så får man vanligen full, motsvarande ersättning, dvs det högst, valda försäkringsbeloppet.

Båtförsäkringen omfattar även personlig egendom i båten. Hur skiljer sig det från personlig lösegendom som ingår i hemförsäkringen?

Hemförsäkringen täcker stöld av personlig lösegendom vid resa. I en båtförsäkring gäller det inte egendomen som ligger i båten när den är förtöjd. Dessutom gäller lösegendom i båtförsäkringen, den egendom som är avsedd för båtbruk (fiskeredskap, regnkläder o.s.v.).

Vad händer om jag lånar ut båten till en vän, eller hyr ut båten – får jag ersättning från min försäkring om något skulle hända?

Olika försäkringsbolag har olika regler, men normalt går det att låna ut en båt till vissa medräknade personer i försäkringen. Det går också att få ersättning vid uthyrning om man tecknat tilläggsförsäkringen Uthyrning.

Vad händer om jag lånar en brandsläckare? Får jag ersättning för brand då?

Eftersom vissa typer av båtar med specifika båtmotorer har krav på sig att utrustas med godkända brandsläckare, ibland till och med 2 stycken, så kan det i värsta fall påverka ersättningen negativt. Ta det säkra före det osäkra och investera i rätt brandsläckare.

Om jag inte har en brandsläckare ombord – får jag ersättning för brand då?

För de flesta försäkringsbolag är det viktigt att man har åtminstone en brandsläckare i båten för att inte riskera sänkt ersättningsbelopp vid brand under vissa omständigheter. Speciellt båtar med båtmotorer över 20 hk, måste ha brandsläckare – helst 2 stycken.

Om det blir inbrott och någon stjäl alla mina saker ombord – får jag ersättning fast inte kapellet var på och eventuella dörrar var låsta?

Det är upp till dig som båtägare att hålla all lös egendom inlåst i båten på bästa tänkbara sätt för att inte snuvas på konfekten. I värsta fall kan det bli mindre ersättning.

Om båten går sönder under semestern och semestern blir framflyttad. Får jag ersättning för det?

Ja, det finns något som kallas för avbrottsförsäkring, vilken gäller under högsäsong (1 maj – 1 september) när man normalt vill använda båten. Skyddet betalas ut i form av ersättning på några hundra kronor under ett antal dagar, t.ex. 30 stycken.

Hur gör jag för att försäkringen ska gälla utanför de områden/länder som anvisas i villkoren?

Det går att genom en tilläggsförsäkring, utöka ett geografiskt område där båten kan vistas och fortfarande ingå i ett fullskaligt skydd. Ska man resa bort med båten till varmare breddgrader eller dylikt, är denna typ av försäkring viktig.

Måste jag försäkra min båt?

Nej, det är inget tvång att teckna en båtförsäkring men med tanke på vad som kan hända ute till havs, vid sjösättning eller när båten ligger i hamnen (stöld, brand, skadegörelse m.m.) så är det ganska oklokt att bortse från skyddet. Det rekommenderas att åtminstone teckna en ansvarsförsäkring för båten.

Vad kostar det att försäkra en båt?

Priset styrs av ett flertal faktorer, såsom båttyp, fabrikat, motor, ålder på båt och motor, ägarens ålder, båtvärdet samt stöldskydd och andra säkerhetsåtgärder. Det gäller även att se över de tilläggsförsäkringar som kan vara av vikt. Hos många försäkringsbolag kan du räkna ut premien på hemsidan.

Kan jag använda min båt året runt?

En båtförsäkring är i regel giltig året runt, oavsett om båten ligger uppe på land, är i vinterförvaring eller ligger och skvalpar i vattnet. Det som dock kan skilja sig åt, är att dubbel självrisk gäller under vintersäsongen om båten används under den tiden.

Vad har jag för självrisk?

Fördelen med försäkringar och även båtförsäkringar, är att man som försäkringstagare själv väljer vilken självrisk man vill ha. Självrisken framkommer tydligt i försäkringsbrevet. En lägre självrisk innebär en högre och dyrare premie, medans det motsatta i form av en hög självrisk, betyder en lägre premie.

Får jag hyra ut min båt?

Ja, det går att hyra ut båten till andra personer under en viss tidsperiod, till exempel under 3 veckor utan att något extra krävs. Dock bör man teckna en tilläggsförsäkring i form av uthyrning om man väljer att hyra ut under en längre period, alternativt om uthyrning sker via förmedlingsföretag/ båtuthyrningsföretag.

Får jag låna ut min båt?

Om man i försäkringen inkluderar vissa personer som man vet och vill ska kunna använda båten, så är det helt i sin ordning att låna ut båten. Var dock noga med att enbart dessa personer använder båten och inte lånar ut den vidare, vilket kan bli en dyrköpt läxa.

Kan jag kappsegla med båten?

Här kan svaret vara lite luddigt, men normalt sett är det inga problem att kappsegla med sin båt och samtidigt få båtförsäkringen att gälla. De flesta försäkringsbolag är dock noga med att man meddelar bolaget om att en kappsegling är aktuell, så att de är varse om det.

Kan man inkludera båtrailern i båtförsäkringen?

Ja, det går bra att inkludera trailern i den vanliga båtförsäkringen, men då väljes ett tillägg som betalas till. Denna typ av tilläggsförsäkring kan kallas trailerförsäkring och kan vara bra att ha, inte minst om det rör sig om en avancerad trailer som ska ta en stor båt som lass.

Ingår jollen i en båtförsäkring?

Ibland kan en jolle ingå i båtförsäkringen, i annat fall måste man teckna en separat jolleförsäkring. Om jollen ingår, är det för att dess värde inte överstiger en viss summa, som t.ex 20 000 kronor. Även motorkapaciteten spelar roll om jollen medräknas eller ej i försäkringen.

Täcker båtförsäkringen när båten ligger på land?

Normalt gäller båtförsäkringen även när båten ligger på land eller i vinterförvaring men olika försäkringsbolags regler kan variera. Dock krävs det att man plockar av båtmotorn och låser fast den under vintertid, dels pga. stöldrisk samt för att motorn kan rosta eller skadas om den är fastsatt på båten.

Vad täcker maskinskadeförsäkringen?

En maskinskadeförsäkring täcker det mesta som har med båtmotorn att göra såsom skada vid grundstötning eller kollisioner. Dock innefattar maskinskadeförsäkringen också annan elektrisk utrustning som naviationsredskap och köksprodukter, elkomponenter och olika maskinell utrustning i övrigt som får båten att gå framåt. Dock ska utrustningen helst inte vara äldre än drygt 10 år.

Hur vet jag vilket försäkringsvärde min båt har?

Eftersom båtens värde påverkar försäkringspremien, är det viktigt att kontinuerligt se över värdet. Vid förändringar av utrustning, renovering och annat, påverkas båtvärdet. Det bästa man kan göra är att stämma av med den lokala båthandlaren samt se över annonser på samma modell.

Klicka på en stjärna för att betygsätta denna artikel!

Genomsnittligt betyg 4.3 / 5. Antal betyg: 8

Inga betyg ännu

Lotsia.se är en webbtjänst som listar och jämför tjänster inom privatekonomi. Lotsia strävar efter att underlätta för privatpersoner att enkelt jämföra olika tjänster.