Båtförsäkring

De senaste åren har båtlivet lockat fler och fler svenskar att ta sig ut på sjön. Med fler ovana sjöfarare i våra vatten har även båtförsäkringarna stigit i pris. Den uppåtgående trenden har också påverkat mängden värdefulla tillbehör och priset på utombordsmotorer. En båtförsäkring gör båtlivet tryggare och ersätter liksom andra försäkringar när olyckan är framme eller när man inte får ha sina saker i fred.

Jämför båtförsäkring

Att jämföra försäkring är alltid värt att göra och när det gäller båtförsäkringar så kan skillnaderna var stora både i kostnad och i omfattning. Att ha båten på inhägnad båtklubb med nattvakt påverkar premien positivt samt att använda sig av högt stöldklassade lås. Det kan även vara fördelaktigt att ligga vid y-bom som är ett säkrare alternativ vid dåligt väder. Det finns också ett antal specialistföretag exklusivt inriktade på att försäkra båtar vilka såklart kan vara värdefullt att kolla med innan du gör ditt val.

Vi hjälper dig hitta en båtförsäkring som passar din situation och behov!

Vanliga frågor om båtförsäkringar

Jämför båtförsäkring

Vad innefattar en båtförsäkring?

En båtförsäkring innefattar båten i sin helhet samt tillbehör och viss utrustning. Den innefattar tex GPS och plotter men innefattar inte exklusivare fiskeutrustning och dykutrustning som inte kan anses som per definition ett båttillbehör. Däremot täcks båtens vagga under uppställningstiden.

Var gäller en båtförsäkring?

Var en båtförsäkring gäller rent geografiskt kan skilja lite från försäkringsbolag till försäkringsbolag men i regel gäller båtförsäkringar i Norden och dess tillhörande territoriala vatten. Observera att var båtförsäkringen gäller och var båtassistans gäller inte alltid är samma sak varför det är viktigt att kontrollera assistansens utbredning.

Var gäller båtassistansen för en båtförsäkring?

Var båtassistansen gäller kan skilja sig åt mellan försäkringsbolagen. Först och främst behöver du se till att båtassistans ingår i din båtförsäkring alternativt att du valt det som tillägg. Generellt gäller assistansen inom Svensk Sjöräddningsregion samt Finland och Danmark. I Norge är den oftast begränsad till regionen söder om Polcirkeln.

Täcks inte en liten båt av hemförsäkringen?

Nej, en liten småbåt eller surfbräda täcks inte av hemförsäkringen utan kräver ett tillägg eller en specialförsäkring. Som småbåt menas en båt med ett värde upp till 100 000 kr. Flertalet försäkringsbolag har förmånliga småbåtstillägg på hemförsäkringen som endast kostar ett tiotal kronor extra på månadspremien.

När gäller inte båtförsäkringen?

Båtförsäkringen förutsätter ofta ett par saker som är viktiga att ha koll på. Båten skall vara i sjövärdigt skick och förtöjd enligt gängse standard. Det skall finnas en brandsläckare ombord på motorbåtar eller om öppen låga förekommer. Utombordsmotorer behöver vara fastbultade eller låsta med godkänt lås samt att båten behöver stävögla, kätting och lås av klass 3.