Allt om bilförsäkringar

Bilförsäkringen är ofta en av de mer kostsamma försäkringarna vi har i hushållet. Det är också den försäkring där det kan skilja som mest mellan de olika försäkringsbolagen. Vad en bilförsäkring kostar beror, utöver skadehistorik, på hur gammal du är, var du bor och såklart vilken bil du avser försäkra.

Olikt andra försäkringar kan man även välja att ha hel- eller halvförsäkring. Halvförsäkringen innehåller den obligatoriska trafikförsäkringen men är begränsad avseende skador på bilen.

Jämför bilförsäkringar

Som med många andra försäkringar är det premien och självrisken som är föremål för jämförelse men även vad försäkringen omfattar. Flera försäkringar innefattar till exempel på lite nyare bilar en motorgaranti upp till att bilen är 8 år eller 10 000 körda mil. Utöver att ställa försäkringsbolagen mot varandra sparar man pengar på premien genom att inte ha bilen parkerad på gatan på nätterna samt att inte låta förare under 23 år köra bilen.

Vad påverkar priset på en bilförsäkring?

En bilförsäkring är inte bara ett nödvändigt ont för en nybliven bilägare, utan också ett krav och en säkerhet gentemot både sig själv och bilen. Men som alla försäkringar gäller det att ha huvudet på skaft och se över priser och eventuella tillägg. Det är nämligen mycket som försäkringsbolagen värderar och tänker på när de sätter sina priser och premieklasser. Det här ska du tänka på när du skaffar bilförsäkring.

Din bils ålder

Försäkringsbolagen tittar noga på din bils ålder när de sätter sina priser. Ofta är bilar äldre än 8 år benägna att kosta mer i försäkring än en ny bil som sällan drabbas av skador. Det ska även till att nämna att efter 3 år med en ny bil går vagnskadegarantin ut, vilket medför att du måste se dig om efter ett annat skydd, kanske en helförsäkring eller en vagnskadeförsäkring.

Din egen ålder

Det kanske låter som en kliché, men faktum är att unga människor ofta har benägenhet att vara mer oförsiktiga än äldre personer. Därav sätter ofta försäkringsbolagen ett högre pris för den som nyligen fått körkort eller köpt en bil och har en relativt låg ålder. Chansen är nämligen större att yngre personer kommer att behöva ersättning för både den ena och den andra skadan i framtiden. Dock ska du inte stirra dig blind på din ålder, eftersom olika försäkringsbolag bedömer riskerna på olika sätt. Alla är således inte åldersfixerade.

Din bostadsort

Var du bor spelar in när försäkringsbolagen sätter sina priser. Med andra ord – om du bor i en storstad där många bilister kör som galningar och rusningstiden bäddar för trafikolyckor, så trissas priset vanligen upp en smula. Bor du emellertid på landet där vägarna är relativt folktomma, så anses risken för olyckor lägre. Din adress kan sålunda spela en roll i sammanhanget.

Ditt yrke

Även här kan det låta klichéartat, men ditt yrke kan faktiskt spela en större roll än du tror när du väljer försäkring. Det kan t.ex röra sig om ett yrke där man ofta är ute på vägarna, vilket kan medföra högre risktagande. priset kan alltså bli högre för vissa yrkeskategorier, men det behöver inte alltid vara så. Jämför försäkringsbolag och se över villkoren.

Olyckshistoriken

Har du som förare ständigt kommit i kläm, både bildligt och bokstavligt talat, i trafiken, så kan din försäkring bli betydligt dyrare. Om du är en drulle och varit inblandad i ett flertal bilolyckor, ser försäkringsbolaget det som riskfyllt att ha dig som kund. De vet nämligen att snart är det förmodligen dags att betala ut ersättning igen…

I motsatt bemärkelse, det vill säga om du har en fläckfri olyckshistorik, kan din försäkring istället bli billigare.

Din satta självrisk

Är du beredd att betala en högre självrisk, så påverkas givetvis kostnaden för din bilförsäkring. Detta säger sig självt – ju mindre försäkringsbolaget behöver punga ut med, desto gladare blir dem och din försäkring sänks i kostnad.

Bilen du försäkrar

Vilken bil du har betyder mycket för ett försäkringsbolag.

 • Bilvärdet – Om du kör en dyrare bilmodell kommer även ersättningen att stiga i höjden om något skadas.
 • Reparation – Både dyra bilar och äldre modeller som ofta går sönder och inte har delar som enkelt kan ersättas med dagens teknik, gör att försäkringspriset blir högre.
 • Stöld – Vissa bilmodeller faller oftare offer för tjuvars blickar och händer än andra bilar. Om din bil är ett åtråvärt objekt för tjuvar, stiger också din försäkringspremie.
 • Höga hästkrafter – En bil som susar förbi som vinden och har många hästkrafter, är också benägna att hamna i knipa på vägarna eftersom den snabba farten gör att olyckan är framme på kortare sikt. Detta är lika med en dyrare försäkring.

Försäkringstäckning

Beroende på om du väljer Hel- eller Halvförsäkring, har priset en avgörande roll. En Helförsäkring är dyrare men täcker det mesta, medans Halvförsäkringen bara täcker grunderna. Ibland kan det dock vara onödigt med en Helförsäkring.

Kvinna / Man

Statistiskt sett brukar män vara mer inblandade i olyckor än kvinnor, men i dagens jämlika Europa får försäkringsbolagen inte ta hänsyn till sådan information längre.

Hel- eller halvförsäkring på bilen?

Lagen säger att alla bilägare måste teckna en trafikförsäkring. Den gäller inte bara i Sverige om du skulle råka ut för en personskada, utan även i resten av världen om du använder din svenskregistrerade bil. Det som dock utgör en skillnad i trafikförsäkringen, är om du väljer att teckna halv- eller helförsäkring. Med en helförsäkring kommer då även vagnskadeskyddet att ingå som ger ersättning om din bil skulle få skador vid alla tillfällen och inte bara vid enskilda fall. I en halvförsäkring exkluderas denna punkt, vilket medför att du blir tvungen att teckna ett separat vagnskadeskydd om du önskar. Låt oss titta närmare på och jämföra de två olika försäkringsformerna här nedan.

Ingående förklaring av halvförsäkring

En halvförsäkring utgör basen av en bilförsäkring och den typ av försäkringsform du absolut måste ha om du äger en bil. I halvförsäkringen ingår den viktiga trafikförsäkringen. I halvförsäkringen ingår också väsentliga skydd mot stöld, maskin- och elektronikskada, allrisk, kris och rättsskydd, såväl som skador som kan uppstå vid brand eller stöld samt olika glasskador. Även assistans och räddning innefattas. Det som emellertid inte medräknas i halvförsäkringen är andra typer av skador som uppstår på din bil i samband med olycka eller skadegörelse, det vill säga yttre skador. En närmare redogörelse för samtliga punkter sammanställes nedan.

 • Glasskador – om din bil drabbas av krosskador på rutorna eller om strålkastarljusen spricker, ingår skydd i en halvförsäkring. Dessa skador syftar enbart till tillfällen som inte kan härledas till trafikolyckor eller olyckshändelser i övrigt, även skadegörelse. Det finns emellertid försäkringsbolag som erbjuder tilläggsförsäkringar som också skyddar mot glasskador i samband med olyckor och/eller skadegörelse utan att du behöver teckna en helförsäkring.
 • Rättsskydd – Omfattar eventuella advokatkostnader och ersättning vid tvister om du skulle drabbas av trafikskada och vara vållande till annans personskada eller dylikt.
 • Assistans / räddning – Det kan uppkomma tillfällen när din bil behöver bärgas eller bogseras bort. Du kan även stå i akut behov av assistans på vägarna. Detta skydd täcker upp för sådana situationer som uppkommer i anslutning till en trafikolycka, alternativt en punktering.
 • Inbrott / bilstöld – Din bil kan stjälas eller någon kan bryta sig in i den för att komma åt utrustning som stereo och liknande. Ersättning betalas ut, men bara om bilen inte hittats den följande månaden efter den inskickade skadeanmälan. Om bilen hittas och har skador, kan du få ersättning för dessa också.
 • Krishantering – Trafikolyckor kan vara mer eller mindre omfattande och i flera fall kan föraren behöva psykologhjälp om olyckan fört med sig trauman.
 • Allrisk – Kan även benämnas som drulleförsäkring och omfattar all typ av vårdslöshet som du kan vara upphov till. Du kanske råkar komma åt något inne i bilen som skadas som åtföljd, eller du är allmänt klumpig vid hantering. Kort sagt är allrisken till för att ersätta oförutsedda skador och problem. Märk väl att allriskförsäkringen inte gäller för äldre bilar än 8 år.
 • Maskin- och elektronikskada – Bilens olika funktioner kan skadas och motorn kan få sig en törn. Maskinskadeskyddet och elektronikskyddet är därför till för att åtgärda detta så snabbt som möjligt. I maskinskyddet ingår utrustning som startmotor, kylsystem, kraftöverföring, generator o.s.v. Elektronikskyddet omfattar istället all elektronik som behövs för att bilen ska gå normalt, såsom komfortsystemet, säkerhetssystemet och andra elektroniska system. Märk väl att maskinskadeskyddet och elektronikskyddet inte gäller för äldre bilar än 8 år eller bilar som gått längre än 120 000 km.
 • Brand – Bilen kan fatta eld om den hamnar i ett rejält åskoväder och blixten slår ned. En explosion kan inträffa eller bilen kan börja brinna av olika anledningar. Brandskyddet betalar därmed ut ersättning för detta.

Ingående förklaring av en helförsäkring

En helförsäkring av bilförsäkringen är en mer omfattande försäkringsform där de olika skydden ingår på precis samma sätt, men där det även medräknas ett vagnskadeskydd som gäller för skador som även kan uppkomma vid trafikolyckor och skadegörelse och yttre faktorer som kan påverka. Vagnskadeskyddet gäller främst din bils yttre och hjälper till att ”behålla estetiken”. Skyddet ger även ersättning i den mån du själv är ansvarig för skadorna. Det är också värt att nämna att om din bil har en fastmonterad takbox så ingår även den, i skyddet. För övrigt är försäkringen densamma som i halvförsäkring.

Vilken försäkring ska man välja – Hel eller Halv?

Huruvida du ska teckna en Hel- eller Halvförsäkring till din bil, är helt enkelt upp till dig. Har du en mycket dyr bil som du är extra rädd om, är en Helförsäkring det bästa. Den är också bra att ha till hands om du vet med dig att du är lite av en klumpeduns och ofta är vållande till de bilskador som kan uppkomma. Du bör, utöver bilens värde, också ta hänsyn till bilens ålder. En ny bil har i stort sett alltid en ”inbyggd” vagnskadegaranti i ca 3 år, vilket gör att en Helförsäkring är helt onödig. När 3-års åldern är passerad bör du kolla närmare på vagnskadeförsäkring eller Helförsäkring. Har din bil passerat 10-års strecket bör du ta dig en funderare på om det räcker med en Halvförsäkring.

Vanliga frågor om bilförsäkringar

Vilken bilförsäkring är bäst?

Den bästa bilförsäkringen är den som balanserar en låg försäkringspremie med en låg självrisk samtidigt som försäkringen har en omfattning som passar bilens användningsområde. Har man en nyare bil är motorgaranti något att efterfråga och brukar gälla upp till bilen är 8 år eller gått 10 000 mil.

Vilken bilförsäkring är billigast?

Vilken bilförsäkring som är billigast är olika från försäkringstagare till försäkringstagare. Det beror på att riskprofilen ser olika ut beroende på ålder och var man bor. Ofta kan man få en lägre försäkringspremie i utbyte mot att man accepterar en högre självrisk.

Hur kan jag få en billigare bilförsäkring?

För att få en billigare bilförsäkring kan man tänka på ett par saker. Är din bil lite äldre sparar du en bra slant på att vara välja en halvförsäkring. Att låta bilen stå i garage på natten påverkar premium positivt. Du kan även lägga in i försäkringen att ingen under 25 år kommer att framföra bilen vilket också minskar premien.

Vad ska en en bra bilförsäkring täcka?

En bra bilförsäkring täcker utöver skador från olyckor i trafiken även inbrott och skadegörelse. Flertalet försäkringar har också en utökad garantifunktion. En utökad garanti kan rädda situationen om du har otur med bilen. Det kan då innebära att försäkringen täcker det dyra verkstadsbesöket.

Kan jag få billigare bilförsäkring om jag kör försiktigare?

Ja, du kan få en billigare bilförsäkring om du kör försiktigare med färre risktagningar. Flertalet försäkringsbolag har börjat erbjuda försäkringslösningar där premien är rörlig utifrån hur du framför din bil. Det här är en växande trend som ger bilförare incitament att köra bättre.

Kan jag välja mellan kontant ersättning eller reparation av bilen?

Hur du blir ersatt är vanligtvis reglerat av försäkringsbolaget. Även marknadsvärdet på bilen spelar en avgörande roll. Har du en ny bil kan du kräva nyvärdesersättning men särskilda villkor gäller enligt ditt försäkringsbolag.

Om bilen ska repareras och reparationskostnaden blir mindre än marknadsvärdet, kan du normalt inte kräva kontant ersättning eller inlösen som det också kallas.

Hur beräknas ersättningen av fordonet?

Den kontanta ersättningen ska enligt regelverket motsvara bilens marknadsvärde, det vill säga det värde bilen hade innan den drabbades av skadan. Dock ska du komma ihåg att bilens utrustning som innefattar fälgar, däck och stereo m.m. får ersättning enligt försäkringsbolagets avskrivningstabeller. Alla dessa villkor står i försäkringsavtalet.

Måste jag ha orginalkvitto på tex en stulen bilstereo?

Oavsett om du har ett kvitto eller inte, har du rätt till ersättning om din bilstereo skulle bli stulen. Dock underlättar det naturligtvis om du har ett kvitto, eftersom alla dokument är av värde. Har du inget kvitto är det bra om du har vittnen som kan intyga att du äger en bilstereo. Spricker din trovärdighet, kan ersättningen gå förlorad.

Jag är inte överens med försäkringsbolaget om värdet på bilen, vad skall jag göra?

Det finns två aktörer du bör ta kontakt med för att komma underfund med försäkringsbolaget om marknadsvärdet. Den ena är värderingsmannen på försäkringsbolaget som beslutat om värdet för att få hans/hennes åsikt om saker och ting, och den andra är en trovärdig bilhandlare som har koll. Se även över priser på nätet. Var uppmärksam på prutmån vid privata bilköp, vilket kan uppstå både hos privataktörer och bilhandlare.

Min mamma står som ägare och försäkringstagare på bilen jag egentligen äger, hur fungerar ersättningen?

Här kan det uppstå besvär! Om du är ägare men skrivit bilen på någon annan så går både du och din mamma/personen miste om ersättningen. Regeln är att den verkliga ägaren också ska vara försäkringstagare för att ersättning ska betalas ut. Detta kallas försäkrat intresse. Folk som tror sig få en lägre försäkringspremie på detta sätt, kommer således att bli besvikna eftersom en olycka då medför 0 kr i ersättning.

Kan jag förlänga fordonsgarantin på en tre år gammal bil?

Även om du bara har en halvförsäkring ingår det något som kallas maskinskadeförsäkring, vilket gäller fram tills dess att bilen är 8-10 år gammal eller har gått maximalt 10 000-12 000 mil. Maskinskadeförsäkringen ger nästan samma skydd som en fordonsgaranti, vilket gör att det kan bli tårta på tårta och du betalar för mycket för något som egentligen är onödigt. En förlängd fordonsgaranti kommer dessutom att enbart ersätta självrisken om maskinskadeförsäkringen ersätter skadan. Skadan måste alltså omfattas av den sistnämnda, annars får du heller ingen självriskersättning.

Ersätter vagnskadeförsäkringen vagnskadegarantin på en ny bil?

Omfattas bilen av en vagnskadegaranti behövs bara en halvförsäkring för bilen. Vagnskadegarantin ligger på samma nivå som vagnskadeförsäkringen, med skillnaden att vagnskadegarantins självrisk anges med moms. Nivån är också högre än vagnskadeförsäkringen. Du slipper visserligen försäkringspremien för vagnskadegarantin, vilket gör att det går på ett ut. Observera att vagnskadegarantin löper ut efter 3 år. Det gör att du måste ha ett nytt fullgott skydd för din bil i form av en vagnskadeförsäkring.

Måste man ha bilen trafikförsäkrad?

Ja, i annat fall kan du bli skyldig att betala en trafikförsäkringsavgift som ligger 10 % över den högsta försäkringspremien i Sverige, för bil. Du bryter också mot lagen i visst avseende, eftersom Trafikskadelagen säger att varje bilägare måste ha en trafikförsäkring om bilen inte är avställd. Ett gott råd är därför att skaffa trafikförsäkringen.

Kan jag bli nekad bilförsäkring av försäkringsbolaget?

Nej, ett försäkringsbolag kan i regel inte neka någon en bilförsäkring av den enkla anledningen att en bilförsäkring är obligatorisk enligt lag och avsaknad av sådan kan leda till negativa konsekvenser. I vissa, särskilda fall kan försäkringbolaget emellertid förvägra privatpersoner att teckna en försäkring, i den mån personen har gjort sig skyldig till försäkringsbrott, eller om personen har varit så vårdslös i trafiken eller i andra sammanhang att det kan var rent skadligt för försäkringsbolaget ifråga.

Omfattas en påkopplad släpvagn av bilens försäkring?

Ja, en släpvagn som kopplas på en personbil omfattas av trafikförsäkringen. Vad du däremot kan göra är att teckna en släpvagnsförsäkring om du bara vill skydda släpvagnen från stöld och brand. Du kan då ta en halvförsäkring. Du kan även komplettera denna med vagnskadeskydd.

Vad omfattar en trafikförsäkring?

Trafikförsäkringen som är ett lagkrav, omfattar all sorts personskada som kan uppkomma i samband med trafikolycka, även trafikskador som kan uppkomma om personen inte befinner sig i bilen. Försäkringen omfattar även vållade skador på andra bilar eller om bilen rammat ett staket osv. Skador som uppkommer på din bil ingår emellertid inte.

Kan jag flytta bilförsäkringen till ett annat bolag när jag vill?

Ja, det kan du men bara när avtalet löper ut, vilket ofta är efter 1 år. Byte av försäkringsbolag sker således vid förfallodatumet eller när du eventuellt byter din bil.

Jag har en direktimporterad bil, ger det en högre premie?

Ja, normalt sett har försäkringsbolag rätt att ta ut högre premier vid direktimporterade bilar, just för att det har bevisats att dessa fordon oftare råkar ut för stöld eller skador i samband med stöld än andra.

Vad betyder premieklass?

Premieklass är den klass eller kategori som bilen hamnar i när försäkringsbolag utarbetar sina premiesättningar. Klassen omfattar t.ex reparationskostnader, säkerhet m.m. men det kan också innefatta bilägarens ålder, bilens körsträcka, ort man bor på m.m. Tumregeln är att ju högre upp i klassningen bilen hamnar, desto dyrare blir försäkringen. Det handlar helt enkelt om risker och olika försäkringebolag anser att riskerna är olika mot andra försäkringsbolag, vilket gör att de sätter sina egna klassningar i mångt och mycket.

Gäller ångerrätten om jag köper bilförsäkringen genom en handlare?

Normalt gäller inte ångerrätten vid tecknandet av bilförsäkringen hos bilhandlare, eftersom det inte innefattar något distansavtal. Om du däremot tecknar din försäkring via nätet eller via någon hemförsäljning, gäller ångerrätten i minst 14 dagar från köpdatumet. Ett tips om du är orolig för att hitta en billigare bilförsäkring någon annanstans, är att då teckna en försäkring på distans. Du kan då åberopa ångerrätten.

Reparationsjobbet var undermåligt utfört av verkstaden. Vem bär ansvar för resultatet?

Det är verkstaden som enligt konsumenttjänstlagen, ska åtgärda de brister som uppstått i samband med reparationen. Försäkringsbolaget är bara den aktör som betalar ut pengarna, men eftersom det är bilägaren som valt verkstad så måste verkstaden rätta till misstagen. Dels ska misstagen åtgärdas och dels har du som beställare rätt till ersättning för merkostnader som uppstått p.g.a. dåligt utfört arbete (extraresor, bärgningskostnader, inkomstförlust m.m.).

Om en annan bil gör min bil obrukbar, kan jag kräva hyrbil då?

Ja, i den mån det bevisas att motparten är orsaken till att din bil gjorts obrukbar, så har du rätt till en hyrbil under tiden. Du står dock för 1/3 av den totala kilometerkostnaden som motsvarar det inbesparade slitaget på din vanliga bil. Om du inte vill hyra en bil eller inte är i behov av det, kan du istället få ersättningen utbetald kontant (stilleståndsersättning). Vanligtvis sträcker sig den ersättningen till 25 kr/dag eller högre om dina merkostnader legat på en högre nivå.

Du kan också råka ut för stöld av bilen och behöva hyrbil, men då måste du fixa det via bilförsäkringen. Du betalar då 25 % av kilometer- och dygnskostnaden ur egen ficka. Du kan också få kontantersättning med max 75-200/dag.

Jag skall hyra bil i USA, finns det en internationell standard för bilförsäkring?

Nej, vid hyrbil utomlands och speciellt i utomeuropeiskt land måste du höra med biluthyrningsfirman vad som gäller för att få en fullgod försäkring. Sverige har ett omfattande försäkringsskydd, i USA kan det variera. Glöm heller inte att kontrollera om ditt kreditkort täcker försäkring av hyrbil. Det finns exempelvis resekort där det ingår en självriskeliminering ifall du hyr din bil och betalar med kort.

Omfattar bilförsäkringen när jag använder min bil i Frankrike?

När du bilar i ett annat land, ska du alltid först kolla så att landet ingår i det gröna kortsystemet. Frankrike omfattas av det systemet, varpå din bilförsäkring gäller. Även din svenska trafikförsäkring gäller om du skulle råka ut för personskada i någon form, i din svenskregistrerade bil.

Min bil skadades av att grannbilen brann. Går det på den andra bilens försäkring?

Det går bara på den andra personens försäkring om branden visade sig uppkomma genom ”skada följd av trafik”, vilket innebär att brandens uppkomst ska ha skett i anslutning till parkerandet för att gälla. Om bara den andra bilen fattar eld av någon orsak efter att ha stått parkerad en tid, och din bil går samma öde till mötes, går ersättningen för din egen bils skador vanligtvis på din egen bilförsäkring, om du tecknat en hel- eller halvförsäkring.

En cyklist körde rakt in i sidan på min stillastående bil. Är cyklisten ersättningsskyldig?

I många fall, men ännu inte alla, har bilägaren som inte haft ansvar för olyckan, möjlighet att få en full ersättning för skador som cyklisten förorsakat. Regelverket har därmed tänjt på gränserna.

Jag blev av med sommardäcken när bilen stod i flerbilsgarage, vad gäller?

Om dina däck har blivit stulna i samband med att någon bevisligen har brutit sig in i flerbilsgaraget, så får du vanligen full ersättning för däcken. Ersättningen motsvarar värdet på både däck och fälgar, dvs hela hjulen.

Det som tyvärr kan bli problematiskt, är om däcken har stulits utan att någon faktiskt har brutit sig in i garaget, eftersom det rent tekniskt de facto skulle kunnat vara du själv som myglar med försäkringsbolaget och vill ha ersättning och således fejkar ett inbrott. Ersättning kan emellertid betalas ut även om däck stulits utan bevis på intrång, men då kan ersättningen förvisso vara lägre än annars. Denna sänkning framgår i försäkringsavtalet.

Jag körde av vägen medan jag provkörde en bil från en handlare. Är jag skyldig att betala reparationskostnaden?

Nej, du behöver i regel inte betala reparationskostnaden, men däremot är du betalningsskyldig för vagnskaderiskens självrisk, om inget annat avtalats innan provkörningen. Självrisken brukar ligga runt 3000 kronor.

Måste jag ha vinterdäck på vintern?

Ja, enligt lag måste varje bil ha vinterdäck från perioden 1 december – 1 mars. Om bilen används i vinterväglag senare eller tidigare än så kan däcken sättas på och tas av en aning tidigare/senare än ovanstående datum. Vinterdäck ska ha en viss mönstring med ett mönsterdjup om minst 3 mm. Däcken ska också ha märkningen M eller S eller som kombination. Dock finns det däck med märkning av samma slag som inte avser vinterkörning utan mer är till för terrängkörning. Detta är viktigt att hålla koll på. I den mån man kör utan vinterdäck och en olycka inträffar, så kan man som försäkringstagare gå miste om ersättning.

Klicka på en stjärna för att betygsätta denna artikel!

Genomsnittligt betyg 4.6 / 5. Antal betyg: 5

Inga betyg ännu

Lotsia.se är en webbtjänst som listar och jämför tjänster inom privatekonomi. Lotsia strävar efter att underlätta för privatpersoner att enkelt jämföra olika tjänster.