Spara eller amortera?

Att bestämma om man ska amortera eller spara är en av de mest pressande frågorna för dem med lån. Beslutet beror mycket på ens ekonomiska ställning och belåningsgrad. 

Om du har lån, kanske du undrar om det är mer ekonomiskt att amortera eller spara. Ditt val påverkas av din ekonomi och belåningsgrad. Låt oss utforska detta djupare.

Att amortera

Att amortera innebär i grund och botten att du betalar av ett lån. Detta gäller oavsett om det är ett bostadslån eller ett privatlån. Vid varje betalning reducerar du ditt lånebelopp genom amortering samtidigt som du betalar ränta på lånet. Oftast sker detta månadsvis eller kvartalsvis.

Amorteringskravet i Sverige 

I Sverige bestämmer belåningsgraden hur mycket du bör amortera årligen. Detta kallas amorteringskravet, och det infördes den 1 juni 2016. Kortfattat representerar belåningsgraden förhållandet mellan din bostads värde och ditt lån. Mer information om hur detta fungerar och hur man kan beräkna sin belåningsgrad finns tillgängligt här.

Enligt detta krav, om din belåningsgrad ligger mellan 50-70%, måste du amortera minst 1% av det totala lånebeloppet varje år. För en belåningsgrad över 70% ökar detta till minst 2%. Har du däremot en belåningsgrad under 50%, är det upp till dig att besluta om och hur mycket du vill amortera.

Hur din belåningsgrad påverkar ditt beslut 

Om din belåningsgrad är över 50% kan det vara fördelaktigt att prioritera amortering. En hög belåningsgrad ökar sårbarheten för marknadsförändringar och potentiella räntehöjningar. Omvänt, med en belåningsgrad under 50%, kan det vara lönsammare att investera pengarna på börsen. Under de senaste två decennierna har Stockholmsbörsen (OMXS30) gett en genomsnittlig årsavkastning på 7%, som Avanza rapporterar. Dock innebär börsen alltid en risk.

Spara eller amortera? 

Om du har ett amorteringsfritt lån betalar du enbart ränta initialt. Detta minskar dina tidiga utgifter. Det kan då vara klokt att överväga att investera denna besparing på börsen.

Att spara innebär i detta sammanhang att investera på börsen i antingen aktier eller fonder. Medan aktier representerar ägande i ett specifikt bolag, består fonder av en samling aktier valda av experter.

Sparandets fördelar och risker 

Sparande på börsen kan erbjuda högre avkastningar än vad man kan spara genom att undvika räntekostnader. Dessutom förblir sparade pengar tillgängliga, till skillnad från amorterade pengar som binds upp i bostaden. Emellertid, som tidigare nämnts, medföljer en risk med börsinvesteringar. Ett företags historiska vinst är ingen garanti för framtida framgång.

Sammanfattningsvis finns det ingen universell lösning. Det bästa beslutet beror på din unika ekonomiska situation och din risktolerans. Att konsultera en finansiell rådgivare kan vara till hjälp när man navigerar genom dessa beslut.

Klicka på en stjärna för att betygsätta denna artikel!

Genomsnittligt betyg 5 / 5. Antal betyg: 2

Inga betyg ännu

Lotsia.se är en webbtjänst som listar och jämför tjänster inom privatekonomi. Lotsia strävar efter att underlätta för privatpersoner att enkelt jämföra olika tjänster.