Låna pengar i krisande tider

Januari kallas ofta årets fattigaste månad och många är då i snabbt behov av att låna pengar. Januari 2022 var kanske hos flera den fattigaste månaden på många år. Det är inte bara december månads julhandel och firande av nyår som detta år tynger januari-kalkylen. Vi var även med om extraordinära omständigheter. Dels har vi vid tillfället en inflation som är den högsta sedan 1993. Dels har vi höga elpriser och elräkningar som kan vara 3 gånger så stora som vanligt den här årstiden. Det är inte helt ovanligt att människor lånar pengar just när det är akut, men hur ska man tänka kring lån i tider som dessa?

Det finns flera potentiella anledningar till att man kan hamna i ett mindre fördelaktigt ekonomiskt läge. Det kan bero på att man själv satt sig i sitsen, men även att omvärlden förändrats till enskilda personers nackdel. Om man då inser att man inte kan låta läget passera så måste man på ett eller annat sätt agera. På nätet finns en uppsjö av spartips i vardagen – tips på ändrade levnadsvanor för att kunna hålla i plånboken. Ofta handlar dessa om mindre besparingar som mycket väl kan göra att man klarar sig vid den tillfälliga krisen.

Lån en snabb lösning

Dessvärre är det inte alltid möjligt att enbart hålla utgifter nere. Kassan kan exempelvis behöva ett tillskott för att betala månadens räkningar och ha pengar kvar att leva på tills nästa lön kommer. Har man i sina beräkningar att man har möjlighet att återbetala kan det då komma till pass att låna pengar. Flertalet långivare behandlar låneansökan direkt om man behöver låna pengar snabbt, exempelvis för att hinna till en räknings förfallodatum. Om ansökan blir godkänd betalar de även ut lånet direkt därefter. Vad är det då som påverkar vårt behov av mer pengar eller mindre utgifter?

Omvärldens påverkan

Under åren 2020 – 2022 har vi sett tydliga exempel på hur omvärlden påverkar privatpersoners ekonomi. Corona-pandemin slog till, lamslog börsen och halvt raderade många människors investerade pengar. Börsen vände upp och är ett kapitel för sig, men många företagare fick lägga ner sin verksamhet i brist på kunder. Andra företagare med redan anpassad eller förändrad verksamhet klarade sig bra och till och med bättre än tidigare.

I slutet av nämnda tidsperiod var inflationen över 4 %. Om du exempelvis har en lön på 35 000 kr i månaden och får en lönehöjning som understiger 1400 kr så får du mindre pengar i kassan efter att du handlat mat och andra nödvändigheter, lönehöjning till trots. Under samma tidsperiod såg vi även elräkningar som översteg 10 000 kr och i normala fall legat på 3000 kr.

Andra förändringar som är svåra att påverka är politikers beslut och budgetar. Dessa påverkar olika befolkningsgrupper åt det bättre men även åt det sämre hållet.

Sämre personlig ekonomi

Det är pengar in och det är pengar ut. Ibland är det mer pengar in och ibland mindre. Ibland är det mer pengar ut och ibland mindre. Dessa svängningar är normala, men ibland är de ofördelaktigt stora åt det sämre hållet. Dels beror det på omvärlden som beskrivits ovan, men dels kan det bero på förändringar i livet. Indirekt är många av dessa saker följder av omvärldens påverkan, men det är också mer personliga anledningar.

Ett hushålls minskade intäkter är ofta ofrivilliga och kan t.ex. bero på skilsmässa, sjukdom, arbetslöshet. De kan även vara beräknande som en föräldraledighet. Likaså kan utgifter vara ofrivilliga och beräknade. Om en vitvara eller annan produkt i hemmet går sönder kan en akutsituation uppstå. Beräknade utgifter som exempelvis en semesterresa bör inte försätta en person i ekonomisk kris, men påverkar såklart ekonomin och kan leda till en mer känslig kassa ett tag framöver.

Kreditvärdighet – låna vid rätt tillfälle

En persons kreditvärdighet är ett mått på hur stor sannolikheten är att denne kommer kunna betala för sig. Måttet används när man inte betalar för en tjänst eller produkt vid den tidpunkten då man får tillgänglighet till den. Det handlar då om köp på avbetalning, hyra, abonnemang eller lån. Några exempel är mobilabonnemang, avgift för boende, men även vid lån av pengar. En långivare eller hyresvärd/BRF vill se om det är värt risken att låna ut pengar eller upplåta en bostad.

När man lånar pengar är det så att en bra privatekonomi ger de billigaste lånen och en dålig ekonomi ger de dyraste lånen. I akuta situationer är det troligt att kreditvärdigheten inte ser jättebra ut och att man därmed inte får de bästa lånevillkoren. Det kan därför vara bra att ha i åtanke att man lånar pengar vid rätt tillfälle – när kreditvärdigheten är bra. Det kan tyckas onödigt att låna pengar när man inte behöver. Dock finns exempelvis kontokrediter, med individuell räntesättning och möjlighet till relativt låg ränta som inte kostar något så länge de inte nyttjas och kan ligga som en buffert att används vid knipande ekonomi.

Låt inte ett lån förvärra situationen

Det är i vissa fall viktigt att inte förhasta sig när man lånar pengar. Tänk på att lån i en del fall förvärrar situationen och skapar allt djupare hål att laga i fickan. Ta inte nya lån för att finansiera existerande lån såvida det inte handlar om att samla lån med bättre villkor. Är det ordentlig kris är det bra att vända sig till kommunens budget- och skuldrådgivare för att få bukt med problemen och finna en långsiktig lösning.

Lotsia.se är en webbtjänst som listar och jämför tjänster inom privatekonomi. Lotsia strävar efter att underlätta för privatpersoner att enkelt jämföra olika tjänster.