Viktigt när du väljer villaförsäkring

Du som är villaägare bör veta att det inte räcker med enbart en hemförsäkring för komplett skydd. Det fordras även en villaförsäkring som förvisso har sina likheter med en hemförsäkring.

Det finns ett mellanting av de båda som innebär att både hem- och villaförsäkring blir 2 i 1. En så kallad villahemförsäkring. Vi på Lotsia ska nu reda ut begreppen om villaförsäkringen, hemförsäkringen och vilka varianter du kan tänkas stå inför.

Inbegripande punkter i villaförsäkringen

Villaförsäkringen är till för att täcka alla tomtens byggnader såsom huset, garaget, uthus, växthus, bod och liknande. Dock måste alla byggnader ingå i försäkringsbrevet för att vara giltiga. Skador på dessa byggnader omfattar, i en villaförsäkring, saker som brand, vattenskador, skadedjursangrepp, rötangrepp och annan åverkan som kan uppkomma av naturen.

När du tittar runt på nätet och jämför olika villaförsäkringar är det vanligt att du ser försäkringsbolag som skyltar med en villaförsäkring som om det samtidigt vore en hemförsäkring. Villaförsäkringen separat, innehåller dock inget skydd mot lösöre och andra föremål i hemmet.

Villaförsäkring – sammanfattning

  • En villaförsäkring bör tecknas av dig som villaägare.
  • Den liknar i mångt och mycket en vanlig hemförsäkring, men innebär istället ett skydd för tomten och alla dess byggnader.
  • Husen som ingår i villaförsäkringen är boendehuset, uthus, växthus, garage, carport m. fl.
  • Skadorna som försäkringen täcker är alla typer av naturskador, brand- och vattenskador m.m.
  • Många väljer att komplettera villaförsäkringen med en hemförsäkring men det allra bästa sättet är att skaffa en villahemförsäkring där de båda försäkringarna ingår i samma paket.
  • Hyr du ut din villa, räcker det vanligtvis med en villaförsäkring, då hyresgästen ska stå för hemförsäkringen.
  • I en villaförsäkring ingår vanligtvis även rättsskydd och ansvarsskydd.

Villahemförsäkringen

Om man bor i villa bör man som smartast välja en villahemförsäkring som är en kombination av villaförsäkring och hemförsäkring. Då får du ett fullgott skydd. Du kan dock välja en separat villaförsäkring med hemförsäkringstillägg eller en hemförsäkring med villaförsäkringstillägg. Men en gemensam försäkring som täcker allt är dock oftast både billigare och mindre komplicerat.

Ett tips är emellertid att om du hyr ut din villa till någon annan, så räcker det gott och väl med en villaförsäkring. Hemförsäkringen får då hyresgästen stå för. Samma sak kan vara bra vid kollektiva hemförsäkringar där man enbart är i behov av ett kompletterande skydd. Vilket då gör en separat villaförsäkring aktuell.

Rättsskydd och ansvarsskydd

I villaförsäkringen ingår två delar som kallas för rättsskydd och ansvarsskydd. Ansvarsskyddet innebär att man som villaägare kan få ersättning om man skulle bli skadeståndsskyldig gentemot grannar, hantverkare eller en besökare i någon mån. Rättsskyddets innebörd är att du kan få juridiska kostnader betalda/ersatta om du mot förmodan skulle hamna i en rättstvist.

Dessa båda skydd är två delar som kan vara oerhört fördelaktiga eftersom man aldrig vet vad som kan tänkas uppkomma under livet som villaägare. Juridiska kostnader och skadeståndskostnader kan bli ett dyrt kalas för den som råkar ut för grannosämja eller tvister relaterade till boendet.

Vilka regler gäller angående byte eller uppsägning?

Normalt tecknas en villaförsäkring under ett år i taget. Du kan därmed inte säga upp din försäkring hursomhelst, utan måste ha ett giltigt skäl till att byta eller säga upp den. Ett sådant exempel skulle kunna vara att behovet upphör, genom att du kanske säljer din villa.

Den dag som du kan säga upp eller byta villaförsäkringen är huvudförfallodatumet, vilket är den dag då försäkringen upphör att gälla. Detta datum är olika beroende på när du tecknade försäkringen. Det står nedtecknat i avtalet med resten av reglerna som innefattas. Detta datum är detsamma oavsett när du betalar (månadsvis, per kvartal, varje halvår).

Villaförsäkringar och prisnivåer

För att få ned priset så mycket som möjligt och för att hitta den bästa villaförsäkringen gäller det att jämföra försäkringsbolagens erbjudanden. Ett tips är att gå in på jämförelsesajter och kika på ett antal olika bolags erbjudanden. Detta är helt kostnadsfritt och i vissa fall kan du även få personlig rådgivning på köpet.

Andra metoder att få en billigare villaförsäkring är att antingen höja din självrisk eller samla flera olika försäkringar hos samma bolag istället för att ha de utspridda hos olika aktörer. Du kan således få en samlingsrabatt och det blir även enklare att ha allt koncentrerat på ett och samma ställe.

Klicka på en stjärna för att betygsätta denna artikel!

Genomsnittligt betyg 4.7 / 5. Antal betyg: 13

Inga betyg ännu

Lotsia.se är en webbtjänst som listar och jämför tjänster inom privatekonomi. Lotsia strävar efter att underlätta för privatpersoner att enkelt jämföra olika tjänster.