Vanliga tillval till en hemförsäkring

Att välja rätt försäkring är en grundläggande del av att hantera risker i vardagen. Hemförsäkringen är en av de mest grundläggande försäkringarna som de flesta hushåll har, men det finns ofta ett antal tilläggsförsäkringar som kan tecknas för att bredda och fördjupa skyddet. 

Denna guide kommer att utforska dessa tillval och hjälpa dig som konsument att förstå varför de kan vara relevanta för just dig.

Syftet med tilläggsförsäkringar

Tilläggsförsäkringar är utformade för att komplettera din grundläggande hemförsäkring genom att erbjuda skydd för specifika risker eller situationer som inte täcks av din grundläggande hemförsäkring. De kan inkludera allt från allrisk- eller drulleförsäkring, som täcker olyckor som skadar dina saker, till utökade reseförsäkringar som ger extra trygghet på resan. Genom att teckna tilläggsförsäkringar kan du skräddarsy din försäkringslösning för att passa din livsstil och dina behov, vilket minimerar din ekonomiska risk och ger ökad sinnesro.

Vem behöver tilläggsförsäkringar?

Inte alla behöver varje typ av tilläggsförsäkring och valet beror starkt på individuella omständigheter. Till exempel, om du bor i en lägenhet med högt säkerhetsskydd kanske du inte anser att ett utökat stöldskydd är nödvändigt. Å andra sidan, om du äger värdefulla föremål som konst eller avancerad elektronik, kan en allriskförsäkring vara en klok investering för att skydda dessa mot olyckshändelser. Familjer som reser frekvent kan dra stor nytta av utökade reseförsäkringar. Kort sagt, tilläggsförsäkringar är för alla som identifierar specifika risker i sitt liv som inte fullständigt täcks av en grundläggande hemförsäkring.

Grundläggande om hemförsäkring

En hemförsäkring är grunden i ditt försäkringsskydd och syftar till att erbjuda ett brett skydd för dig, din familj och dina tillhörigheter. Det är viktigt att förstå vad en standard hemförsäkring täcker för att kunna identifiera eventuella behov av tilläggsförsäkringar.

Vad täcker en standard hemförsäkring?

En ”standard” hemförsäkringen omfattar vanligtvis flera grundläggande delar som tillsammans erbjuder ett omfattande skydd:

 • Egendomsskydd – Täcker skador på ditt hem och dina tillhörigheter vid händelser som brand, vattenläckor och vissa typer av naturkatastrofer.
 • Stöld och inbrott – Ger ersättning vid stöld eller skadegörelse av din egendom.
 • Ansvarsskydd – Skyddar dig ekonomiskt om du skulle bli juridiskt ansvarig för skada på annan person eller annans egendom.
 • Rättsskydd – Erbjuder hjälp med rättegångskostnader om du behöver försvara dig i en privat rättstvist.
 • Reseskydd – Inkluderar en grundläggande reseförsäkring som täcker akut sjukdom och olycksfall under resor i normalt 45 dagar.
 • Överfallsskydd – Ersättning vid fysiska skador orsakade av överfall.

Vanliga begränsningar i en hemförsäkring

Trots sitt omfattande skydd finns det begränsningar och undantag i varje försäkringspolicy som är viktiga att känna till:

 • Hög självrisk – För vissa typer av skador eller förluster kan självrisken vara hög, vilket innebär att mindre skador kanske inte är ekonomiskt fördelaktigt att rapportera.
 • Begränsningar i värde – Det kan finnas en gräns för hur mycket pengar du kan få ersatt för vissa typer av tillhörigheter, som till exempel smycken eller konst.
 • Naturskador – Vissa naturskador som översvämning eller jordskred kan vara undantagna eller kräva specifika tillägg till policyn.
 • Resebegränsningar – Den inkluderade reseförsäkringen kan ha begränsningar i täckning och varaktighet, vilket gör den otillräcklig för längre eller mer riskfyllda resor.
 • Tidsbegränsningar – Vissa policys kan ha tidsbegränsningar för när en skada måste anmälas för att kunna få ersättning.

Vanliga tillval till hemförsäkringen

Hemförsäkringar

Din grundläggande hemförsäkring kan anpassas med tillägg som erbjuder skydd utöver de vanliga villkoren. Dessa tillval är utformade för att ge extra säkerhet i specifika situationer.

Allriskförsäkring/Drulleförsäkring

 • Vad täcker den? Allriskförsäkring, även känd som drulleförsäkring, ger ersättning för skador eller förlust av dina tillhörigheter som orsakats av plötsliga och oförutsedda händelser, till exempel att du tappar din mobiltelefon i golvet eller spiller kaffe på din laptop.
 • Exempel på situationer där detta tillval är användbart:
  • En värdefull vas faller av en hylla och går sönder.
  • Du tappar din kamera i sjön under en semester.
  • Ett barn ritar på din nya soffa med tuschpenna.

Denna typ av försäkring är särskilt värdefull för dem som har små barn, husdjur, eller helt enkelt vill ha extra trygghet mot vardagliga missöden.

Överfallsskydd

 • Vad innebär det? Överfallsskydd ger ersättning för personskador orsakade av överfall eller andra våldsamma handlingar. Det kan även inkludera kompensation för psykologisk behandling efter en traumatisk upplevelse.
 • Varför kan detta vara ett viktigt tillägg? Överfallsskydd är en viktig tilläggsförsäkring för personer som ofta befinner sig i situationer där risken för personangrepp är högre, som sent på natten eller i vissa yrken som kräver arbete under isolerade eller riskfyllda förhållanden.

Reseförsäkring

 • Extra skydd vid resor – Ett tillägg i form av en utökad reseförsäkring ger utökat skydd som kan omfatta avbeställningsskydd, ersättning för försenat bagage, högre ersättningsnivåer för akut sjukvård och längre skyddstid än den standard som ingår i hemförsäkringen.
 • Skillnader mot vanlig reseförsäkring – Till skillnad från den grundläggande reseförsäkringen som ofta är begränsad i tid och ersättningsnivåer, erbjuder detta tillägg omfattande skydd för både kortare resor och längre utlandssemestrar.

Utökat stöldskydd

 • Täckning vid inbrott både hemma och borta – Utökat stöldskydd täcker inte bara större förluster till följd av inbrott i hemmet, men även stöld av personliga tillhörigheter utanför hemmet, exempelvis när du är på resande fot.
 • Tips för att minimera risk för stöld:
  • Investera i godkända lås och säkerhetssystem.
  • Märk dina värdefulla ägodelar med säkerhetsmärkning.
  • Förvara inte stora summor kontanter eller värdefulla föremål synligt i hemmet.

Dessa tillägg kan erbjuda ett värdefullt extra skyddslager och anpassas efter individuella behov och livsstilar, vilket ger en bredare och mer fullständig försäkringslösning.

Att välja rätt tillägg

Att välja rätt tillägg till din hemförsäkring är en balansakt mellan att skydda det som är värdefullt och att hålla nere kostnaderna. Detta avsnitt guidar dig genom processen att bedöma dina behov, jämföra kostnader mot nytta, och kombinera tillägg för bästa möjliga skydd.

Bedöm ditt personliga behov

 • Hur man bedömer risker i sitt boende och livsstil – För att förstå vilka tillägg som är relevanta för dig, börja med att analysera din boendemiljö och din livsstil. Bor du i ett område med hög brottslighet eller i en stor riskzon? Har du värdefulla tillhörigheter som konst eller tekniska prylar som skulle vara svåra att ersätta? Har du barn eller husdjur som kan öka risken för olyckor i hemmet? Svar på dessa frågor kan hjälpa dig att identifiera vilka risker du bör skydda dig mot.

Kostnad versus nytta

 • Hur man jämför kostnaden för tilläggen med den potentiella nyttan – Jämför kostnaden för varje tillägg med den potentiella nyttan det ger. Till exempel kan en dyr allriskförsäkring vara värd kostnaden om du ofta hanterar dyra elektronikprylar som lätt kan skadas. Är kostnaden för ett tillägg som ger överfallsskydd rimlig jämfört med din faktiska risk att bli överfallen? Det är viktigt att inte bara titta på prislappen, utan att överväga den ekonomiska och emotionella kostnaden av en potentiell förlust eller skada.

Kombinera tillägg

 • Strategier för att kombinera olika tillägg för optimal täckning – Vissa tillägg kompletterar varandra och kan ge ett mer omfattande skydd när de kombineras. Till exempel, om du reser mycket kan det vara klokt att kombinera en utökad reseförsäkring med ett utökat stöldskydd för att täcka både problem på resan och risken för stöld av dina tillhörigheter både hemma och borta. Tänk på att kombinera tillägg som ger ett sammanhängande skydd utan överlappningar som leder till onödiga kostnader.

Genom att noggrant överväga dessa faktorer kan du skräddarsy din hemförsäkring för att den passar dina unika behov och ger ett skydd som känns både tryggt och kostnadseffektivt.

Att teckna tilläggsförsäkringar

När du väl har bestämt vilka tillägg som bäst passar dina behov är nästa steg att faktiskt teckna dessa. Här är en steg-för-steg-guide och viktiga överväganden att ha i åtanke.

Steg för steg

 1. Granska din nuvarande hemförsäkring – Se över vilket skydd du redan har och vilka luckor som finns.
 2. Kontakta din försäkringsgivare – Diskutera dina behov med din försäkringsgivare. De kan erbjuda rådgivning om vilka tillägg som kan vara lämpliga för din situation.
 3. Jämför erbjudanden – Om möjligt, jämför erbjudanden från olika försäkringsbolag för att hitta det bästa priset och det mest omfattande skyddet.
 4. Granska villkoren noggrant – Innan du tecknar, se till att du förstår vad försäkringen täcker och vilka begränsningar som finns.
 5. Teckna tillägget – När du är nöjd, teckna tillägget. Detta kan ofta göras online eller över telefonen.

Viktiga saker att tänka på innan man tecknar

 • Avtal och villkor – Läs igenom försäkringsavtalets finstilta noggrant. Det är viktigt att du förstår vilka händelser som är täckta och vilka som är undantagna. Kontrollera också vilka självrisker som gäller och hur de påverkar ersättningen.
 • Möjligheter till anpassning och uppsägning – Förstå dina möjligheter att anpassa tillägget efter dina förändrade behov över tid. Det är även viktigt att känna till hur och när du kan säga upp tillägget om du skulle vilja göra det i framtiden. Vissa försäkringar kan ha bindningstider eller kräva uppsägning en viss tid i förväg.

Genom att noggrant följa dessa steg och vara medveten om alla aspekter av försäkringstillägget kan du säkerställa att du får det skydd du behöver utan oönskade överraskningar. Att teckna tilläggsförsäkringar kan ge dig en ökad trygghet i din vardag.

Vanliga frågor och svar (FAQ)

Denna sektion ger svar på några av de vanligaste frågorna kring tilläggsförsäkringar och erbjuder klargöranden på vanliga missförstånd.

Sammanfattning av de mest ställda frågorna om tillval

Behöver jag verkligen tilläggsförsäkringar om jag redan har en bra hemförsäkring?

Även den bästa grundläggande hemförsäkringen kan ha luckor som inte täcker alla möjliga risker eller behov. Tilläggsförsäkringar kan anpassas för att skydda specifika värden eller risker, som dyra hobbyutrustningar eller utlandsresor.

Är det dyrt att lägga till tilläggsförsäkringar?

Kostnaden för tilläggsförsäkringar varierar beroende på typ av tillägg och omfattning av skyddet. Genom att jämföra olika erbjudanden och noggrant överväga vilka risker du vill täcka, kan du hitta en kostnadseffektiv lösning som passar din budget.

Kan jag teckna tillägg när som helst, eller finns det särskilda tidsbegränsningar?

De flesta försäkringsbolag tillåter dig att lägga till tilläggsförsäkringar när som helst, men det är bäst att kontrollera med ditt försäkringsbolag för specifika regler och eventuella begränsningar.

Våra tips och råd baserade på vanliga missförstånd

Missförstånd: Tilläggsförsäkringar täcker allt som inte ingår i grundförsäkringen.
Klargörande: Även tilläggsförsäkringar har begränsningar och undantag. Det är viktigt att läsa igenom villkoren noggrant så att du förstår vad som faktiskt är täckt.

Missförstånd: Jag behöver bara den lagstadgade försäkringen för mitt hem.
Klargörande: Hemförsäkringar är inte lagstadgade i Sverige, men de är starkt rekommenderade eftersom de erbjuder ett grundläggande skydd. Tilläggsförsäkringar erbjuder ytterligare skydd där grundförsäkringen inte räcker till.

Missförstånd: En gång tecknat, behöver tilläggen inte granskas regelbundet.
Klargörande: Dina försäkringsbehov kan förändras över tid, exempelvis om du köper dyr utrustning, renoverar ditt hem, eller ändrar din livsstil. Regelmässig granskning av dina tilläggsförsäkringar säkerställer att du alltid har adekvat skydd.

Avslutning

Denna guide har tagit dig genom de grundläggande aspekterna av hemförsäkringar, utforskat populära tilläggsförsäkringar, och erbjudit råd om hur man väljer och tecknar tillägg som passar ens unika behov och omständigheter. Vi har också besvarat vanliga frågor och rättat till missförstånd för att ge dig en tydligare bild av hur tilläggsförsäkringar kan fungera till din fördel.

Sammanfattning av guiden

 • Grundläggande hemförsäkring – Täcker vanliga risker som stöld och skador på egendom men kan ha betydande begränsningar.
 • Tilläggsförsäkringar – Erbjuder specialiserat skydd för specifika behov som inte täcks av den grundläggande försäkringen, såsom allrisk-/drulleförsäkring, utökade reseförsäkringar, och överfallsskydd.
 • Val av tillägg – Bör baseras på en noggrann bedömning av personliga risker och livsstil samt en kostnads-nyttoanalys för att säkerställa att du får mest värde för pengarna.
 • Teckning av tillägg – Kräver förståelse för försäkringsavtalets villkor och en regelbunden översyn för att anpassa skyddet efter förändrade livsomständigheter.

Våra rekommendationer

Innan du tecknar eller justerar din försäkring, ta dig tid att noggrant överväga dina behov och de potentiella riskerna du står inför. Använd informationen i denna guide för att göra informerade val som skyddar ditt hem och din livsstil på bästa möjliga sätt. Kom ihåg att en väljusterad försäkring inte bara erbjuder ekonomiskt skydd, den ger också en ovärderlig sinnesro.

Tack för att du har följt med på denna genomgång av hemförsäkringar och dess tillägg. Att förstå och hantera dessa kan vara komplicerat, men med rätt kunskap kan du göra val som verkligen gynnar dig och din familj. Var inte rädd för att ställa frågor till din försäkringsgivare och sök alltid efter det bästa skyddet som passar just dina behov.

Lotsia.se är en webbtjänst som listar och jämför tjänster inom privatekonomi. Lotsia strävar efter att underlätta för privatpersoner att enkelt jämföra olika tjänster.