Vad menas med att spara hållbart?

Det hållbara tänket är verkligen något som ligger i tiden och det gäller inte bara att handla ekologiskt eller tänka efter innan man bidrar till onödigt svinn. För att hänga med i svängarna i dagens konsumtionsgalna samhälle, så kan det även vara värt att spara på ett hållbart sätt.

Ekonomisk hållbarhet och hållbara investeringar kan verka lite vagt och obegripligt för en vanlig person men för att göra det enklare så kan vi på Lotsia berätta att det faktiskt inte alls är så konstigt eller abstrakt som det låter. Ekologisk hållbarhet handlar främst om att kunna hushålla med både mänskliga och materiella resurser under längre tid.Individuellt tänkande

Det finns flera sätt att investera hållbart och för att komma fram till den metod just du tycker känns lämplig så bör du ställa dig några frågor. Dessa kan vara vilken typ av hållbar investering som är rätt samt hur stor avkastning den faktiskt kan ge. Att informera sig ordentligt innan beslut, ger mindre risker.

Det de flesta emellertid vill ha reda på, är om den hållbara investeringen ger bättre eller sämre avkastning eller vare sig det ena eller det andra. Det finns ingenting som säger att hållbara investeringar ger sämre avkastning så det du bör göra är att sätta dig ned och jämföra olika metoder på ett individuellt plan.

Sammanfattning

  • Ekonomisk hållbarhet handlar om att finna en långsiktig balans mellan mänskliga och materiella resurser
  • En hållbar investering ger inte sämre avkastning än konventionella investeringar
  • Det ligger i tiden att spara hållbart
  • Olika alternativ är fondsparande, enskilda investeringar, banksparande hos nischbanker m.m
  • Nätet har flera sajter som jämför banker, företag o.s.v. för att se över deras hållbarhet

Det finns olika definitioner på ekonomisk hållbarhet. En av dessa är att den ekonomiska hållbarheten förstås som ekonomisk utveckling som inte ska inkräkta på vare sig den ekologiska eller sociala hållbarheten och ge negativa påföljder på dessa. Det ökade ekonomiska kapitalet får således inte ske på bekostnad av ett mindre naturkapital eller socialt kapital.

Hållbara investeringar i fonder

Både fondbolag och banker har börjat se sig om efter nya hållbara investeringar för att hänga med i trenderna. Detta kan t.ex. innebära att man utesluter alkohol, tobak, vapen, gasbolag och annat som samtidigt anses skada människan eller miljön. Pengarna placeras även ofta på ett sätt som också ger miljömässig och social nytta.

Detta kan ske genom att fondbolaget/banken avsiktligt väljer bort företag som man tror skor sig på människan, miljön o.s.v. Man riktar istället in sig på branscher där bolag aktivt väljer att satsa på hållbarhet genom att exempelvis hantera koldioxidutsläpp, vattenrening m.m. Mikrofinansfonder sägs göra stor nytta i världen och når fattiga människor som då kan starta verksamhet.

Banksparande och pensionssparande

Innan man ska ge sig till att spara på banken så kan man gå in och titta på Fair Finance Guide – en guide som listar de olika bankerna så att du som konsument kan välja lättare. Om den jobbar som den ska så kan dina sparpengar samtidigt göra nytta för miljö och mänskliga rättigheter.

Som pensionär kan du även gå in på Pensionsmyndighetens hemsida för att se över ditt fondval och kolla om det är ett grönt finanstips. Många äldre väljer att spara i fonder och genom att se om fonden är miljömässig, så kan man välja bort den som inte är det och istället byta till en grönare fond.

Hur vet man hur hållbar en investering är?

Problemet med hållbara investeringar är att det kan vara svårt för investeraren att egentligen veta hur hållbar och gynnsam en investering är. De faktiska hållbarhetseffekterna kräver noggranna analyser och denna typ av investering kan samtidigt fordra en relativt krånglig förhandsinformation. Man kan hitta jämförelsesajter på olika företags hållbarhet.

Detsamma gäller investeringen i enskilda aktier där man som konsument själv måste ligga i ordentligt och ta reda på hur hållbart företaget är som man investerar i. Detta kan kräva en del arbete och tidsåtgång så att samtidigt besitta en stor motivation att spara på detta sätt, är oerhört viktigt. Man måste således vara insatt i ämnet.

Crowdfunding och miljömässiga lån

Genom att välja crowdfunding, kan du som konsument investera i miljöprojekt. Då kan du satsa pengar och på så sätt tilldelas aktier eller ränta som utbyte. Dock bör du kolla upp om du kan få något i utbyte först, så att det faktiskt inte rör sig om rena donationerna.

Du som är sugen på att göra miljöfrämjande åtgärder i ditt hem, kan ansöka om rabatter eller lån till lägre räntekostnader som exempelvis solcellslån eller miljöbilslån. Hör med din bank först.

Vissa energibolag erbjuder sina kunder lån eller leasing av solpaneler så att du kan skapa din egen energi, vilket fler och fler hushåll åtar sig.

Klicka på en stjärna för att betygsätta denna artikel!

Genomsnittligt betyg 4.5 / 5. Antal betyg: 17

Inga betyg ännu