Att tänka på vid rörlig och bunden ränta

Det är mycket man ska tänka på innan man binder upp sitt bolån. Många tänker inte på att förhandla sin ränta, vilket kan innebära bättre sparande. Den ränta som vanligen anges är den fasta (bundna) räntan som ofta, men inte alltid, är dyrare än den rörliga räntan.

Den bundna räntan gör att du alltid vet på förhand hur stor räntekostnaden blir, vilket gör att du kan planera din budget bättre. Man ska dock inte binda räntan på längre tid än man har avsikt att bo kvar eller rättare sagt, behålla sin bostad. Rörlig ränta betyder istället att den förändras i takt med räntemarknadens förändringar.Rörlig ränta

Om man väljer en rörlig ränta så kan man välja att binda den och man brukar även kalla 3-månadersräntan för rörlig ränta. Det är oftast den kortaste tiden som bankerna har som bindningstid. Många väljer att ha en del av lånet till rörlig ränta och en del till fast ränta.

När bindningstiden går ut och du inte har meddelat något annat, så kan långivaren binda upp räntan på nytt och räntesatsen blir då densamma som gäller vid tidpunkten. Att välja bindningstid på 3 månader ger dig större rörelsefrihet och innebär att du kan förändra ditt bolån, byta långivare, göra högre amorteringar o.s.v.

Sammanfattning

  • Man talar om bunden och rörlig ränta
  • Den bundna är oftast (inte alltid) dyrare
  • De flesta väljer ett bolån med rörlig ränta
  • Man kan dela upp lånet i flera delar som justerar räntan vid varje tidpunkt som bindningstiden löper ut
  • Bindningstider kan dock innebära en låsningseffekt om man skulle vilja gå över till en annan långivare

Den rörliga räntan påverkas av Riksbanken och den justeras beroende på hur det ser ut med inflation och samhällsutveckling i stort. En grundregel är att hög inflation betyder en höjning av räntorna medan låg inflation bidrar till lägre räntor och minusränta. De flesta svenskar väljer en rörlig ränta på sina bolån.

Den långa räntan

När man talar om den långa räntan så menar man räntan som är på mer än ett år. Den påverkas av marknaden och hur man tror att denna kommer att styra inflationen. I dagsläget kan det bli billigare att binda räntorna på ett år, än om man istället hade valt rörlig ränta.

För närvarande är marknadsräntorna ganska låga och förtroendet för svensk ekonomi är relativt högt. Detta kan återspeglas i den långa räntan som har legat på nästan samma nivå som i Tyskland. Men många experter menar att räntorna kommer att stiga den närmaste framtiden, vilket påverkar hur man binder sin ränta.

Några tips

En tumregel när man ska förhandla om räntan är att vara väl påläst. Det finns idag flera jämförelsesajter att gå in på för att se vilken ränta som bankerna erbjuder och till vilken ränta de har lånar ut till sina kunder den senaste månaden. Ju mer du kan desto bättre kan du förhandla.

Fördelen med rörlig ränta är att du kan börja förhandla på stört. Du kan kontakta din bank och granska deras erbjudanden och se om du drar nytta av dem samtidigt som du kan berätta att du är i färd med att jämföra räntor från andra banker. Det finns inget som säger att du inte kan byta bank.

Ränteersättning

Du som har en fast eller bunden ränta kan drabbas av att få betala ränteersättning om du skulle vilja bryta eller ändra bindningstiden mitt under en period. Detta kan t.ex. ske om du vill sälja din bostad och tyvärr kan det innebära ett större belopp om det återstår mycket tid av ränteperioden.

Detta sker på grund av att banken naturligtvis räknat med ett visst belopp som den får in på ränta varje månad av dig, då detta är något som är bindande. Med andra ord ses det som ett avtal som bryts och ränteskillnadsersättningen kan räknas som en ”straffavgift” för detta till följd av den uteblivna ränteintäkten.

Förmåner

Du som är helkund hos en bank, d.v.s. har andra affärer ihop med den, brukar få fler förmåner som högre ränterabatt o.s.v. Som helkund kan du exempelvis ha ett lönekonto, kort, kundpaket av olika slag, sparande, placeringar och investeringar. Att vara helkund kan vara mycket lönsamt och förmånerna kan röra sig om fasta och individuella ränterabatter.

Det kan också handla om att man tar bort eventuella avgifter för lånet. Hur mycket man kan få som kund i ränterabatt beror på bolånets storlek, hur hög belåningen är i förhållande till värdet på bostaden samt hur hög din kreditvärdighet är och hur pass bra kund banken anser att du är överlag.

Klicka på en stjärna för att betygsätta denna artikel!

Genomsnittligt betyg 4.1 / 5. Antal betyg: 12

Inga betyg ännu