Hemlarm2018-11-05T19:04:18+00:00

Hemlarm

Genom att larma sitt hem kan man kännas sig tryggare på resan eller när man helt enkelt inte är hemma. Även om inget hemlarm tekniskt sett hindrar inbrottstjuven så är möjligheten att vederbörande går vidare större om man har ett larm med tydlig uppmärkning på sitt hus.

De flesta hemlarm har även rökdetektorer vilket ökar tryggheten ytterligare och larmar vid rökutveckling. Med en app i din mobiltelefon kan du i realtid på information om vad som händer i ditt hem vid en incident.

För enkelhetens skull kan man dela in utbudet av larmlösningar i två. De som är uppkopplade till en larmcentral och de som bara tjuter och gör videoupptagning i ditt hem. Har man den möjligheten rent ekonomiskt så är det säkraste och effektivaste att ha ett system som är kopplat till en larmcentral.

Jämför hemlarm

Hemlarmen vi tittar på är abonnemangstjänster där ditt larmsystem är kopplat till en larmcentral med uttryckning av väktare.