Börja pensionsspara tidigt

I ungdomens år kan pensionen kännas som ett avlägset liv. Men avsätter du inte tid för planering och pengar till ålderns höst, kan du drabbas av tråkigheter och en svår vardag rent ekonomiskt. Det är därför av stor vikt att lägga manken till och börja pensionsspara så snart som möjligt.

Vi på Lotsia vill framför allt understryka att din avkastning i unga år ger bäst resultat för en tryggare pension. Detta betyder inte att du måste avsätta flera tusen kronor varje månad när du nyligen fått smaka på lyckan av egen lön – en liten summa räcker gott och väl för att planera inför din pension.

Pensionsspara under ett brett tidsspann

Förvisso kan studier sakta ned pensionssparandet och det är naturligtvis värt att skaffa sig en utbildning om man föredrar det. Dock ska man inte dra inträdet på arbetsmarknaden i långbänk eftersom ju snabbare du får en inkomst, desto mer pengar blir över till pensionen i det långa loppet.

Likaledes är det nyttigt för pensionen om du kan arbeta så länge som möjligt, även om det må vara på halvtid. Idag efterfrågar många yrkesområden äldre människor eftersom det råder brist på kompetent personal. Har du energi över, bör du verkligen utnyttja den chansen, om du kan, vill och orkar naturligtvis.

Pensionssparande – sammanfattning

  • Pensionssparande är något man ofta glömmer bort som ung och i början av karriären.
  • Dock är det viktigt att man börjar lägga undan för sin pension så snabbt som möjligt.
  • Tänk på att börja spara så tidigt som möjligt och försök arbeta senare in i livet om det går.
  • Välj en arbetsgivare som betalar tjänstepension.
  • I pensionssparandet bör du även fundera på om du vill avsäga dig efterlevandeskyddet.
  • Se över dina sjukförsäkringar för att vara bättre rustad inför framtiden.
  • Olika delar av tjänstepensionen kan innebära avgifter/ytterligare kostnader, vilket är viktigt att ha i åtanke när du sparar.
  • Det går bra att dra ned på pensionssparandet ibland, men det bör aldrig upphöra helt.

Tjänstepensionens fördelar

I stort sett alla anställda har arbetsgivare som betalar in tjänstepension varje månad. Tjänstepension ska ingå i kollektivavtalet, så om din arbetsgivare tecknar ett sådant, kan du vara säker på att få det. Dock bör detta alltid kollas upp, eftersom avsaknad av tjänstepension kan få förödande konsekvenser, såvida du inte sparar på egen hand.

Tjänstepensionen bör normalt ligga på ca 4,5 % av lönen, vilket kan vara bra att veta om man är egenföretagare eller måste avsätta pengar av sin lön på egen hand för att arbetsgivaren inte betalar in pensionen. Den är dessutom viktig eftersom dess tre delar ålderspension, efterlevandeskyddet samt sjukförsäkringen är mer betydelsefulla när man blir äldre.

Efterlevandeskydd för anhöriga

Du som vill värna lite extra om dina anhöriga, en partner o.s.v. betalar en avgift på din pension som går till efterlevandeskydd, vilket i korthet innebär att din pension övergår till den personen om du skulle avlida. Om efterlevandeskyddet efterfrågas av dig tvingas du spara mer p.g.a. avgiften, vilket är värt att nämna.

De flesta väljer dock bort efterlevandeskyddet, eftersom avgiften som måste betalas in ger en lägre pension och det är dessutom vanligt att man betalar för det utan att det utnyttjas senare. Skyddet kan dock vara värdefullt om du har en partner som är bunden av din inkomst eller minderåriga barn som också är beroende av den.

Hur ska man spara i olika åldrar?

Beroende på i vilken ålder du befinner dig i, kan sparandet till pension te sig annorlunda. Ponera att du är i 25-årsåldern med relativt låg inkomst. Försök ändå att avsätta ca 700 – 800 kronor varje månad till din framtida pension. En bra idé är att öppna ett ISK-konto.

I 30-årsåldern kan sparandet gå trögare, speciellt om du har småbarn och stora utgifter. Försök dock att avsätta ca 1000 kronor varje månad och dra ned om det blir tufft. Här kan du också börja tänka på fondsparande och eventuella hög- respektive lågriskplaceringar.

Sparandet i 40-årsåldern underlättar, då man ofta har mindre utgifter. Avsätt ca 1700 kronor/månaden.

Sparformer för pensionssparande

Det råder ingen tvivel om att den mest uppmuntrande sparformen för pensionssparande är ett ISK-konto, då avgifterna vanligtvis är lägre. Dock kan även en kapitalförsäkring och riskplaceringar vara påtänkta metoder. Ett annat sparsätt kallas för löneväxling och avser främst personer med högre månadsinkomst än 42 000 kronor.

Med kapitalförsäkring kan du få löpande utbetalningar månadsvis med valfria belopp när pensionsåldern är där. Dock kan du inte disponera över pengarna hursomhelst innan perioden närmar sig. Den stora skillnaden mellan ISK-konto och kapitalförsäkring är övrigt att med ISK-konto, äger du kontotillgångarna, medans i kapitalförsäkring är det försäkringsbolaget som gör det, medans din fordran motsvarar dessa tillgångar.

Klicka på en stjärna för att betygsätta denna artikel!

Genomsnittligt betyg 4.5 / 5. Antal betyg: 31

Inga betyg ännu

Lotsia.se är en webbtjänst som listar och jämför tjänster inom privatekonomi. Lotsia strävar efter att underlätta för privatpersoner att enkelt jämföra olika tjänster.